PDF

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 30-10-2023
Bij Hotels.com, onderdeel van Expedia Group (‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), waarderen we u als klant en begrijpen we dat privacy belangrijk voor u is. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u ons platform en daaraan gekoppelde services gebruikt, wordt toegelicht wat uw rechten zijn om te bepalen wat we doen met de informatie die wij over u verzamelen of bewaren en staat vermeld hoe u contact met ons kunt opnemen.
Samenvatting Privacyverklaring
Dit is een samenvatting van onze Privacyverklaring. Voor onze volledige Privacyverklaring klikt u hier of scrolt u naar beneden.
Wat staat er in deze Privacyverklaring?
In deze Privacyverklaring wordt het volgende beschreven:
 • Welk type persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken, en hoe we dat doen.
 • Wanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.
 • Welke keuzes u kunt maken met betrekking tot hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 • Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en bijwerken.
Welke persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken we en hoe verzamelen we deze gegevens?
We verzamelen persoonlijke gegevens in de volgende situaties:
 • Wanneer u ons de persoonlijke gegevens verstrekt.
 • Wanneer we de gegevens automatisch verzamelen.
 • Wanneer we de gegevens ontvangen van anderen.
Wanneer u een account op een van onze sites aanmaakt, u zich registreert om aanbiedingen of informatie te ontvangen of via ons platform een boeking plaatst, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens. We verzamelen deze persoonlijke gegevens ook via geautomatiseerde technologieën, zoals cookies die, waar van toepassing, met uw toestemming op uw browser zijn geplaatst wanneer u onze sites bezoekt of onze apps downloadt en gebruikt. We ontvangen tevens persoonlijke gegevens van partners binnen Expedia Group, en van zakenpartners en andere derde partijen, die ons helpen ons platform en daaraan gekoppelde tools en services te verbeteren, nauwkeurige rapporten op te stellen en bij te werken, mogelijke fraude te detecteren en te onderzoeken en onze services op effectievere wijze te marketen.
Uw persoonlijke gegevens kunnen om verschillende redenen worden gedeeld, zoals om u te helpen bij het boeken van uw reis en/of vakantie, om u te helpen bij uw reis en/of vakantieverblijf, om met u te communiceren (zoals wanneer we u informatie sturen over producten en services of u in staat stellen om te communiceren met reisaanbieders en/of eigenaren van accommodaties) en om de wetgeving na te leven. De volledige Privacyverklaring hieronder vermeldt hieronder tot in detail hoe persoonlijke gegevens worden gedeeld.
U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op verschillende manieren uitoefenen. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor marketingmaterialen door in de e-mails of in uw account op de link ‘afmelden’ te klikken, voor zover van toepassing, of door contact op te nemen met onze klantenservice. Onze Privacyverklaring bevat meer informatie over de opties en de rechten en keuzemogelijkheden op het gebied van gegevensbescherming die tot uw beschikking staan.
Meer informatie over onze privacyprocedures vindt u in onze volledige Privacyverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ om vragen te stellen over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan of om verzoeken over uw persoonlijke gegevens in te dienen.
*****************************

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over:
 • de typen persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken;
 • hoe we ze verzamelen en gebruiken;
 • de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken;
 • de wettelijke grondslag op basis waarvan we ze verzamelen en gebruiken.

Wettelijke grondslagen voor verwerking:

In de onderstaande tabellen vindt u de wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.
Samengevat verzamelen we alleen persoonlijke gegevens van u wanneer een van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing is:
 • Toestemming: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven (bijv. u marketingberichten sturen wanneer daar toestemming voor vereist is).
 • Wettelijke verplichting: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens van u te verzamelen, zoals wanneer het nodig is om uw transactiegeschiedenis te gebruiken om onze wettelijke financiële en fiscale verplichtingen na te komen.
 • Uitvoering van een overeenkomst: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer ze nodig zijn om een overeenkomst met u na te komen (bijv. uw boeking beheren, betalingen verwerken of op uw verzoek een account aanmaken).
  • Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een overeenkomst met u uit te voeren, maken we dit op het betreffende moment duidelijk en laten we u weten of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).
 • Gerechtvaardigd belang: dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en uw rechten hier geen belemmering voor vormen (zoals hieronder toegelicht).
  • In bepaalde landen en regio's mogen we persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen. Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij), bestaan deze belangen doorgaans uit het beheren of verbeteren van ons platform en het communiceren met u wanneer dat nodig is om onze diensten aan u te verlenen, voor beveiligingsverificatie wanneer u contact met ons opneemt, voor het beantwoorden van uw vragen, het uitvoeren van marketing of met het oog op het mogelijk opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Hoewel het concept van gerechtvaardigd belang alleen in bepaalde landen en regio's van toepassing is, wegen we het gebruik van uw persoonlijke gegevens wereldwijd af tegen uw rechten.

Categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen – onder meer om:
  • uw boeking mogelijk te maken, uw identiteit te verifiëren en ten behoeve van reisverzekeringen;
  • het boeken van de gewenste reis of vakantieaccommodatie mogelijk te maken;
  • diensten te verlenen in verband met de reservering en/of het account;
  • gebruikersaccounts aan te maken, te onderhouden en bij te werken op ons platform en u als gebruiker te verifiëren;
  • uw zoek- en reisgeschiedenis, accommodaties en reisvoorkeuren en vergelijkbare informatie over uw gebruik van het platform en de services van Expedia Group bij te houden, en zoals anderszins in deze Privacyverklaring beschreven;
  • de acceptatie en verwerking van betalingen, coupons en andere transacties mogelijk te maken en te vereenvoudigen;
  • loyaliteitsprogramma's te beheren;
  • recensies in verband met boekingen te verzamelen en mogelijk te maken;
  • u te helpen sneller en gemakkelijker gebruik te maken van onze services via functies, zoals de mogelijkheid om u met uw account aan te melden binnen de online services en sites van een aantal Expedia Group-merken.
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice – onder meer om:
  • te reageren op uw vragen en inlichtingenverzoeken en om informatiekeuzes te verwerken;
  • communicatie mogelijk te maken tussen u en reisaanbieders, zoals hotels en eigenaren van vakantieaccommodaties;
  • contact met u op te nemen (per sms, e-mail, telefoon, post, push-notificaties of berichten op andere communicatieplatforms) en informatie te verstrekken, zoals bevestigingen en updates van reisboekingen, dringende notificaties of voor andere doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.
 • Ten behoeve van marketing – onder meer om:
  • contact met u op te nemen (zoals via sms, e-mail, telefoon, post, push-notificaties of berichten op andere communicatieplatforms) met het oog op marketing;
  • informatie te analyseren, zoals uw browse- en/of aankoopgeschiedenis, en de resultaten te gebruiken om onze advertenties en marketing te optimaliseren in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren;
  • de effectiviteit van onze marketing en promoties te meten en analyseren;
  • aanbiedingen zoals wedstrijden, sweepstakes en vergelijkbare giveaways te beheren;
  • gerichte advertenties en advertenties op basis van uw profiel aan te bieden. In onze Cookie-verklaring wordt nadere uitleg gegeven over de manier waarop we cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken.
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren – onder meer om:
  • enquêtes, marktonderzoek en gegevensanalyses uit te voeren;
  • de effectiviteit van onze sites en apps, activiteiten, tools en services te onderhouden, verbeteren, onderzoeken en meten;
  • gesprekken, chats en andere communicatie met onze klantenservice en andere vertegenwoordigers, evenals communicatie via het platform tussen en onder partners en reizigers, te controleren en registreren, met het oog op kwaliteitscontrole, training, het oplossen van geschillen en zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven;
  • om samengevoegde of anderszins geanonimiseerde of gedeïdentificeerde gegevens te genereren die we, waar toegestaan, zonder beperking kunnen gebruiken en bekend maken.
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit – onder meer om:
  • de veiligheid te bevorderen, de identiteit van onze klanten te verifiëren, fraude en ongeoorloofde activiteiten te voorkomen en onderzoeken, ons te verdedigen tegen claims en andere vorderingen en om andere risico's te beheersen;
  • de geldende wetgeving na te leven, de rechten en belangen van onszelf en onze klanten te beschermen, ons te verdedigen en te reageren op handhavingsinstanties, andere gerechtelijke autoriteiten en verzoeken in het kader van juridische procedures;
  • de geldende wetgeving en voorschriften inzake veiligheid en antiterrorisme, anti-omkoping, douane en immigratie en andere dergelijke due diligence-wetten en voorschriften na te leven.
Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
Categorie persoonlijke gegevens
Doeleinden van verzameling
Bronnen van persoonlijke gegevens
Wettelijke grondslag
Door de overheid verstrekte identificatiegegevens – waaronder paspoort, rijbewijs, redress-nummers van de overheid, land van verblijf, btw-identificatienummer (voor eigenaren van accommodatie)
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
Identificatiegegevens – waaronder naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw woon-, zakelijke en factuuradres (inclusief straatnaam en postcode)
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u (en eventuele medereizigers)
 • Gerechtvaardigd belang (van u of een medereiziger)
 • Toestemming (inclusief toestemming van een ouder/voogd voor het gebruik van gegevens van kinderen)
Betaalgegevens – waaronder een betaalkaartnummer, vervaldatum, factuuradres en financieel/bankrekeningnummer
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u (en eventuele medereizigers)
 • Toestemming
Reisgerelateerde voorkeuren – waaronder favoriete bestemming en accommodatietypes, speciale dieet- en toegankelijkheidsvoorzieningen, voor zover beschikbaar
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Gerechtvaardigd belang (van u of een medereiziger)
 • Toestemming
Loyaliteitsgegevens – waaronder lidmaatschap van een loyaliteitsprogramma, saldo van loyaliteitspunten, verzamelde en gebruikte punten, loyaliteitsstatus
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Gerechtvaardigd belang (van u of een medereiziger)
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Toestemming
Geolocatiegegevens – waaronder van het IP-adres afgeleide locatie, land geselecteerd om onze website te gebruiken en exacte, realtime locatie (met uw toestemming)
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u (en eventuele medereizigers)
 • Gerechtvaardigd belang (van u of een medereiziger)
 • Toestemming
Afbeeldingen, video's en opnames – waaronder foto's van uw gezicht, afbeeldingen die u uploadt en video's
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Toestemming
Communicatie met ons – waaronder e-mails, chattranscripties en opnames van gesprekken met klantenservicemedewerkers
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u (en eventuele medereizigers)
 • Gerechtvaardigd belang (van u of een medereiziger)
 • Toestemming (inclusief toestemming van een ouder/voogd voor het gebruik van gegevens van kinderen)
Gegevens over interacties met de site – waaronder zoekacties die u uitvoert, transacties en andere interacties met u via ons platform, onze online services en onze apps
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit
 • Rechtstreeks van u
 • Van andere Expedia Group-bedrijven
 • Automatisch van uw apparaat
 • Van derden, zoals onze zakelijke en gelieerde partners en erkende dienstverleners
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
Apparaatgegevens – waaronder apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, besturingssysteem, mobiele provider en hoe uw apparaat in contact is geweest met onze online services, waaronder de bezochte pagina's, de links waarop is geklikt, de reizen die zijn bekeken en de functies die zijn gebruikt, samen met de desbetreffende datums en tijden
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen
 • Ten behoeve van communicatie en klantenservice
 • Ten behoeve van marketing
 • Ten behoeve van marktonderzoek, analyse en training om onze services te verbeteren
 • Ten behoeve van beveiliging en conformiteit