PDF

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste herziening: 15-02-2024
Hallo en welkom! Bedankt dat u de tijd neemt om deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) te lezen.
Deze Voorwaarden zijn belangrijk omdat ze, samen met onze boekingsbevestiging die u per e-mail ontvangt (de ’Boekingsbevestiging’), de juridische voorwaarden omvatten die van toepassing zijn op de Reisservices die via onze Service aan u ter beschikking worden gesteld. Ze zijn ook van toepassing op uw interactie en communicatie met ons via onze Service.
U kunt onze Service alleen gebruiken als u deze Voorwaarden accepteert. Ook als u een Reisservice wilt boeken, dient u deze Voorwaarden te accepteren. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, dient u onze Service niet te gebruiken en geen Reisservice te boeken.
We kunnen deze Voorwaarden op enig moment wijzigen en u dient de gewijzigde Voorwaarden dan te accepteren om onze Service te kunnen blijven gebruiken. We raden u aan een exemplaar van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken.
In deze Voorwaarden:
Verwijzen de termen ’we/wij’, ’ons’ of ’onze’ naar Hotels.com, L.P., een commanditaire vennootschap gevestigd aan 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, VS die onze Service levert.
Verwijst ‘Expedia Travel’ naar Travelscape LLC, een onderneming die is geregistreerd en gevestigd in de VS op het adres 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803.
Verwijst ’ons Concern’ naar ons, onze dochterondernemingen en partnerbedrijven.
Verwijst ’onze Partners’ naar enige aangesloten, co-branded of gekoppelde website via welke ons Concern inhoud of service aanbiedt.
Verwijst ’onze Service’ naar het beschikbaar stellen van onze websites, apps en online tools.
Verwijst ’Reisaanbieder’ naar de reisleverancier die de Reisservices via onze Service aan u ter beschikking stelt.
Verwijst ’Reisservices’ naar de reisservices die u via onze Service ter beschikking worden gesteld door de betreffende Reisaanbieder(s), zoals een verblijf in een accommodatie.
Verwijst ’u’ naar u, de reiziger, wanneer u onze Service gebruikt of via onze Service een boeking doet.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.
Artikel 1 Regels en beperkingen
Naast deze Voorwaarden zijn op uw boeking ook andere voorwaarden en bepalingen van Reisaanbieders (zoals de algemene voorwaarden van een accommodatie) van toepassing (’Regels en beperkingen’).
Als u een boeking wilt doen, dient u de Regels en beperkingen van de door u geselecteerde Reisaanbieder te accepteren (zoals betaling van verschuldigde bedragen, restitutiebeleid, boetes, beschikbaarheidsbeperkingen en gebruikmaking van deals of services, enz.). De betreffende Regels en beperkingen worden u kenbaar gemaakt voordat u een boeking doet en zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
Als u inbreuk maakt op de Regels en beperkingen van een Reisaanbieder, kan uw boeking worden geannuleerd en kan u de toegang tot de betreffende Reisservice worden ontzegd. Mogelijk raakt u ook het geld kwijt dat u voor een dergelijke boeking heeft betaald en belasten wij of de Reisaanbieder uw rekening voor kosten die wij of de Reisaanbieder door een dergelijke schending hebben opgelopen.
Reisaanbieders kunnen individuele personen zijn die handelen als consument-naar-consument of professionals die handelen als bedrijf-naar-consument. Reisaanbieders die ons hebben laten weten als een individuele persoon (geen professional) te handelen, worden in onze Service aangeduid als particuliere gastheer of -vrouw of particuliere aanbieder. Als u met een individuele persoon een overeenkomst aangaat tussen consumenten, dient u er rekening mee te houden dat het consumentenrecht niet van toepassing is op uw contract met de Reisaanbieder. De Reisaanbieder is uitsluitend verantwoordelijk voor diens beslissing om te handelen als een consument of als een bedrijf en voor verklaringen aan u ten aanzien van hun status.
In bepaalde landen geldt dat, wanneer betaling wordt geïnd op het moment dat de boeking wordt gedaan, Expedia Travel mogelijk de Reisaanbieder is met als doel de Reisservice aan u beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot Reisservices die in de Europese Unie worden geleverd ingevolge Artikel 28 en Artikel 306-310 van de btw-richtlijn van de EU [2006/112/EG] en enige overeenkomstige nationale wetgeving in een land. In dergelijke gevallen zijn de Regels en beperkingen de algemene voorwaarden van de onderliggende leverancier (zoals de algemene voorwaarden van een accommodatie).
Artikel 2 Onze Service gebruiken
Onze regels
We bieden onze Service aan om u te helpen informatie te vinden over Reisservices en om u te assisteren bij het boeken van die Reisservices. Het aanbieden van deze Service dient geen enkel ander doel.
We streven ernaar u via onze Service veel reisopties aan te bieden. Onze Service voorziet niet in een limitatieve opsomming van reisopties die beschikbaar zijn op een bepaalde bestemming of in reactie op een bepaalde zoekopdracht. Reisservices die via onze Service kunnen worden geboekt en aanvullende reisopties zijn mogelijk ook beschikbaar via andere distributiekanalen.
U gaat akkoord met het volgende:
 • U gebruikt onze Service uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 • U bent ten minste 18 jaar oud en u hebt de wettelijke bevoegdheid om contracten aan te gaan.
 • U gebruikt onze Service op wettige wijze en overeenkomstig deze Voorwaarden.
 • Alle informatie die u verstrekt, is waar, accuraat, actueel en volledig.
 • Als u een account bij ons heeft:
  • Beschermt u uw accountgegevens.
  • Bent u verantwoordelijk voor het gebruik van uw account door uzelf of door anderen.
 • Als u namens anderen boekt:
  • Verkrijgt u hun toestemming voordat u uit hun naam handelt.
  • Informeert u hen over de voorwaarden die op de boeking van toepassing zijn (inclusief de Regels en beperkingen) en verzekert u zich ervan dat ze met dergelijke voorwaarden instemmen.
  • Bent u verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen, voor het indienen van wijzigings-/annuleringsverzoeken en voor alle overige zaken die op de boeking betrekking hebben.
U gaat er ook mee akkoord de volgende handelingen niet uit te voeren:
 • Valse of frauduleuze boekingen doen.
 • Enige inhoud op onze Service bekijken, monitoren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde methode of handmatig proces.
 • De beperkingen in robotuitsluitingsheaders op onze Service te schenden of andere ingestelde maatregelen om toegang tot onze Service te voorkomen of beperken, te omzeilen.
 • Acties uitvoeren die een onredelijke of grote belasting van onze infrastructuur tot gevolg hebben of zouden kunnen hebben.
 • Deeplinken naar enig deel van onze Service.
 • Enig deel van onze Service ’framen’, ’spiegelen’ of anderszins opnemen in enige andere website.
Toegang
We kunnen binnen redelijkheid iedereen op enig moment en om elke geldige reden de toegang tot onze Service ontzeggen. We kunnen ook op enig moment verbeteringen en veranderingen doorvoeren in onze Service.
Account
Als u een account wilt aanmaken, dient u 18 jaar of ouder te zijn en de instructies voor het aanmaken van een account te volgen die via onze Service worden verstrekt.
Met de inloggegevens van het account dat u aanmaakt via onze Service (een ‘Expedia Group-account’) heeft u naast onze Service ook toegang tot andere sites, apps, tools en services die worden aangeboden door leden van onze Bedrijvengroep (waaronder Expedia en vrbo). Wanneer u uw Expedia Group-account gebruikt, zijn de relevante Gebruiksvoorwaarden die worden weergegeven op of in de sites, apps, tools en services die u gebruikt, van toepassing op dat gebruik.
Voor informatie over het verwijderen van uw account meldt u zich aan bij uw account op onze Service en volgt u het toepasselijke verwijderproces voor accounts. Voor verdere informatie over uw privacyrechten (zoals verwijdering of toegang), raadpleegt u onze Privacyverklaring.
Hoe we uw zoekresultaten ordenen
Er zijn veel reisopties beschikbaar via onze Service en we willen uw zoekresultaten zo relevant mogelijk maken. Op de pagina met zoekresultaten ziet u onze standaardordening van resultaten. U kunt echter selecteren hoe uw resultaten moeten worden geordend en filteropties gebruiken om resultaten te prioriteren op basis van door u gekozen voorkeuren, zoals tarief, gastenbeoordelingscore of andere criteria. Meer informatie over hoe we zoekresultaten ordenen vindt u hier.
In uw zoekresultaten geven we soms ook reisopties weer in de vorm van betaalde commerciële vermeldingen van onze Reisaanbieders. Dergelijke reisopties zijn duidelijk voorzien van het label ’Advertentie’ of van een soortgelijk label, zodat u ze van andere reisopties kunt onderscheiden.
Doorverwijzingen en boekingsservices van derden
Als u vanuit onze Service naar een boekingsservice van een derde partij wordt geleid (bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf) om een reisboeking te doen, houd er dan rekening mee dat boekingen via een dergelijke boekingsservice rechtstreeks worden gedaan bij de derde partij en niet bij ons. We zijn niet verantwoordelijk voor boekingen via boekingsservices van derden en we zijn ten opzichte van u niet aansprakelijk voor dergelijke boekingen, behalve als ze deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement zoals gedefinieerd en toegelicht in Artikel 6C (Gekoppelde reisarrangementen). De algemene voorwaarden van de externe serviceprovider vermelden welke rechten u heeft ten opzichte van de provider en leggen uit in hoeverre deze ten opzichte van u aansprakelijk is. Als de boeking die u doet bij een externe serviceprovider deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement, gelden bepaalde beschermingsmaatregelen volgens welke we uw betalingen aan ons voor services die vanwege onze insolventie niet zijn geleverd, kunnen restitueren.
Artikel 3 Een boeking bevestigen
De Boekingsbevestiging vermeldt de essentiële elementen van uw boeking, zoals de beschrijving van de geboekte Reisservice(s) en de prijs.
We sturen de Boekingsbevestiging en eventuele relevante reisdocumenten naar het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u boekt. Als u binnen 24 uur na het doen van de boeking geen Boekingsbevestiging ontvangt, neemt u contact op met ons.
Artikel 4 Betaling
Prijs
De prijs van de Reisservice(s) wordt in onze Service weergegeven, met uitzondering van situaties waarin deze overduidelijk fout is.
Prijzen voor Reisservices zijn dynamisch en kunnen op enig moment worden gewijzigd. Prijswijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, met uitzondering van situaties waarin overduidelijk sprake is van een fout. We vermelden veel Reisservices en we doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven prijs correct is. We behouden ons het recht voor verkeerde prijzen in onze Service te corrigeren.
Als er duidelijk sprake is van een fout en u een boeking heeft gedaan, bieden we u de mogelijkheid uw boeking te behouden door de juiste prijs te betalen of annuleren we uw boeking zonder boete. We zijn niet verplicht om Reisservices aan u beschikbaar te stellen tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat u een Boekingsbevestiging heeft ontvangen, als redelijkerwijs kan worden gesteld dat u de fout had moeten opmerken.
Belastingen
De prijzen die in onze Service worden weergegeven, zijn mogelijk inclusief belastingen of belastingtoeslagen. In dergelijke belastingen of belastingtoeslagen kunnen bedragen zijn opgenomen die betrekking hebben op btw, belasting op goederen en diensten, verkoopbelasting, verblijfsbelasting en andere belastingen van overeenkomstige aard.
Belastingen of belastingtoeslagen worden meestal berekend of geschat op basis van de via onze Service weergegeven tarieven exclusief enige kortingen (waaronder door ons gefinancierde kortingen), coupons en loyaliteitsbeloningen die mogelijk op uw boeking van toepassing zijn, behalve indien dergelijke kortingen, coupons en loyaliteitsbeloningen worden beschouwd als een prijsverlaging ten behoeve van het berekenen of schatten van belastingen in het betreffende rechtsgebied voor de boeking.
In bepaalde rechtsgebieden bent u mogelijk verantwoordelijk voor het betalen van lokale belastingen die door lokale belastingautoriteiten worden opgelegd (zoals toeristenbelasting). Dergelijke lokale belastingen worden u mogelijk door ons Concern of door de Reisaanbieder in rekening gebracht. Ons Concern informeert u voordat u uw boeking afrondt over eventuele lokale belastingen die u verschuldigd bent, voor zover de Reisaanbieder ons Concern van dergelijke belastingen op de hoogte heeft gesteld.
Het bedrag aan lokale belastingen kan wijzigen in de tijd tussen de boekingsdatum en de verblijfsdatum. Als belastingen voorafgaand aan uw verblijfsdatum worden gewijzigd, dient u mogelijk hogere belastingen te betalen.
Verwerking van betalingen
Als op het moment van uw boeking een betaling wordt geïnd en voldaan in de lokale valuta van onze Service (waar relevant), is het bedrijf dat die betaling int (via externe betalingsverwerkers) en dat uw betalingsmethode belast, het bedrijf dat in de onderstaande tabel wordt vermeld naast de betreffende locatie van onze Service.
Locatie
Ons bedrijf dat uw betaling int
Oostenrijk, Bahrein, België, Bulgarije, China, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Italië, Jordanië, Koeweit, Libanon, Maleisië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oman, Qatar, Filipijnen, Portugal, Roemenië, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australië
Travelscape, LLC. een in Australië geregistreerd bedrijf
Brazilië
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nieuw-Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Zuid-Korea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Zwitserland
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Verenigd Koninkrijk
Travel Partner Exchange UK Limited
Verenigde Staten
Travelscape, LLC.