Privacybeleid

Alle secties afdrukken

Onderstaand vindt u het bijgewerkte Privacybeleid voor Hotels.com. Dit beleid is van toepassing op alle informatie die via deze Hotels.com website en/of alle Hotels.com-applicaties verstrekt of verzameld is. Dit beleid geldt tevens voor de mobiele- en tabletapplicaties van Hotels.com of elke applicatie op een socialmediawebsite of andere website (elk een ‘app’), die aangeboden worden door Hotels.com, L.P.  5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, Verenigde Staten van Amerika (‘Hotels.com’, ‘wij’, of ‘ons’).

 

Wij begrijpen dat online boeken veel vertrouwen van uw kant vereist. Wij stellen uw vertrouwen op prijs en stellen alles in het werk de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te verzekeren. Gelieve dit beleid te lezen en kennis te nemen van onze privacyregels.

 

 

 

Welke informatie verzamelen wij over u


Algemeen. Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op welke wijze dan ook op onze website invoert of doorgeeft, inclusief via elke App. Dit is met inbegrip van informatie die u kan identificeren (‘persoonlijke gegevens’), waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer, woon- en e-mailadres en betalingsgegevens (zoals het creditcardnummer, naam van kaarthouder en vervaldatum). Wij kunnen ook informatie opvragen over uw kamervoorkeuren, frequent flyer- en huurautoprogramma's. U kunt ervoor kiezen om informatie niet met ons te delen, maar over het algemeen is de meeste opgevraagde informatie vereist om een hotelkamer te boeken, u aan te melden als lid, een reis te boeken, een reizigersprofiel aan te maken, deel te nemen aan een enquête, wedstrijd of loterij, ons een vraag te stellen of andere transacties op onze website of via een App uit te voeren.

 

Informatie over reisgezellen. Wanneer u voor iemand anders via deze website of een App een boeking doet, dan vragen wij om de persoonlijke gegevens en reisvoorkeuren van deze persoon. U dient de goedkeuring van andere personen te hebben voordat u ons hun persoonlijke gegevens en reisvoorkeuren doorgeeft. De enige toegang om hun informatie te bekijken of te wijzigen bestaat namelijk alleen via uw account.

 

Informatie van andere bronnen. Wij ontvangen mogelijk af en toe op wettige wijze zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens over u van geaffilieerde partijen, zakenpartners en andere onafhankelijke derde partijen en voegen deze informatie toe aan uw account. Voorbeelden van informatie die wij mogelijk ontvangen zijn: bijgewerkte leverings- en adresinformatie, boekingsgeschiedenis en demografische informatie. Automatische informatie. Wij verzamelen automatisch informatie over uw computer wanneer u deze website bezoekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser (zoals Firefox, Safari of Internet Explorer) en verwijzende website. Wij verzamelen mogelijk ook informatie over uw online activiteiten, zoals gemaakte boekingen en bekeken reizen. Onze doelstellingen bij de verzameling van deze automatische informatie helpen ons uw gebruikerservaring te personaliseren en fraude tegen te gaan. Zie Cookies en andere technologieën voor meer informatie.

 

Social Media. Als u gebruikmaakt van socialmediatoepassingen van Hotels.com, al dan niet op onze website, via een App of via een socialmediaprovider, dan mogen wij, in overeenstemming met hun beleid, via deze socialmediaprovider informatie over u inzien. Wij bieden u bijvoorbeeld de mogelijkheid om u op onze website aan te melden via de 'Aanmelden via Facebook'-functie. Deze toepassing stelt u in staat om u met uw Facebook-account op onze website aan te melden zonder dat u de vereiste gegevens handmatig op onze website hoeft in te voeren. Als u een socialmediafunctie gebruikt en als u ervoor heeft gekozen om deze aan uw socialmedia-account toe te voegen, dan kunnen wij informatie zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, woonplaats of regio en andere informatie die u beschikbaar heeft gesteld, inzien. Wij kunnen, afhankelijk van de privacyinstellingen van u en uw vrienden, informatie met betrekking tot uw respectievelijke locaties (‘Locatiegegevens’) die u aan een socialmediaprovider verstrekt, inzien om u van relatieve inhoud te voorzien. Houd er rekening mee dat uw Locatiegegevens ook gedeeld kunnen worden met uw vrienden via een socialmediaprovider in overeenstemming met de privacyinstellingen van deze provider. Mogelijk verzamelen wij ook informatie van providers over uw gebruik van een App die wij op hun website hebben.

 

Hoe gebruiken wij uw informatie

Wij gebruiken gevoelige betalingsgegevens (zoals de naam van de kaarthouder, creditcardnummer en vervaldatum) met als doel de door u gemaakte hotelboekingen op onze website of via een App te voltooien. Wij gebruiken andere informatie over u voor de volgende algemene doeleinden, mits u daar toestemming voor heeft gegeven om de door u gevraagde producten en diensten aan te bieden; om u updates en de boekingsbevestiging van uw hotel aan te leveren; om uw account, inclusief de verwerking van rekeningen en de communicatie van reisadviezen, te beheren; voor algemene communicatie met u; om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden; om interesse te meten en onze producten, diensten, website en onze apps te verbeteren; om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen en producten of diensten die u mogelijk interesseren; om uw ervaring met deze website of onze apps anderszins aan te passen; om u te belonen in het kader van een belonings- of erkenningsprogramma waar u aan deelneemt; om u informatie te kunnen vragen, onder andere via enquêtes; om geschillen op te lossen, bedragen te incasseren of problemen op te lossen; om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen; om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven; en zoals anderszins aan u omschreven gedurende het verzamelen van de gegevens.

 

E-mailcommunicatie. Wij willen het u graag gemakkelijk maken om voordeel te halen uit reisgerelateerde aanbiedingen op onze website en via onze apps. Enerzijds kunnen wij dit doen door u e-mailberichten te sturen met informatie over uw hotelgerelateerde interesses mits u toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van marketingberichten via e-mail. Waar dit volgens de wet toegelaten is leven wij de bestaande, openbaar beschikbare opt-out lijsten na wanneer wij marketingberichten sturen. Als u bijvoorbeeld op onze website zoekt naar een hotel in New York maar kiest om niet te boeken, dan sturen wij u mogelijk een e-mailbericht met speciale aanbiedingen voor hotels in New York. Wij zijn van mening dat deze e-mailberichten u nuttige informatie bieden omtrent speciale reisgerelateerde aanbiedingen die op onze website en via onze apps beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om ervoor te kiezen om deze berichten niet meer te ontvangen in een dergelijke door ons gestuurde e-mail.

 

Lees de onderstaande sectie "Welke keuzes heeft u bij de verzameling en gebruik van uw informatie" voor meer informatie.

 

Met wie delen wij uw informatie

 

Wij delen uw informatie mogelijk met de volgende partijen:


•    Leveranciers zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders en activiteitenaanbieders die uw reisboekingen uitvoeren. Alle door een derde partij aangeleverde diensten worden als zodanig beschreven. Daarom adviseren wij u om het privacybeleid van elke reisleverancier waarvan u producten via deze website of een App aankoopt na te lezen. Houd er rekening mee dat deze leveranciers mogelijk ook contact met u kunnen opnemen voor zover noodzakelijk om extra gegevens over u te verkrijgen, uw boeking te faciliteren of te reageren op een beoordeling die u kunt indienen. Hoewel wij anonieme beoordelingen met onze hotelleveranciers mogen delen, delen wij geen namen of contactgegevens van beoordelaars tenzij u expliciete toestemming heeft gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer een hotel uw identiteit achterhaalt via de inhoud van uw beoordeling en via deze weg rechtstreeks contact met u opneemt.


•    Derde leveranciers die namens ons diensten of functies leveren, waaronder de verwerking van creditcards, businessanalyses, klantenservice, marketing, distributie van enquêtes, wedstrijden en fraudepreventie. Wij geven derde leveranciers mogelijk ook de toestemming om namens ons informatie te verzamelen, waaronder de informatie die nodig is om functies op onze website of onze apps te gebruiken of om de toegespitste online reclamecampagnes te kunnen aanleveren. Derde leveranciers hebben toegang tot informatie en verzamelen informatie enkel in zoverre nodig is voor de uitvoering van taken. Ze hebben geen toelating om de informatie te delen of te gebruiken voor enige andere doeleinden. Ze zijn ook verplicht om dezelfde databeveiligingsregels te volgen die wij zelf hanteren. Houd er rekening mee dat deze derde leveranciers gevestigd kunnen zijn in landen die mogelijk uw persoonlijke gegevens niet beschermen op dezelfde of gelijkaardige wijze als die in het land waar u woonachtig bent. Wij streven er echter naar om alle verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met strikte gegevensbeschermingsnormen.


•    Zakenpartners met wie wij samen mogelijk producten of diensten aanbieden of wiens producten of diensten aangeboden kunnen worden op onze website of via onze apps. U ziet gelijk of een derde partij betrokken is bij een product of dienst die u heeft aangevraagd. De naam van de partner verschijnt namelijk op zichzelf of met die van ons. Als u deze optionele diensten kiest, dan delen wij mogelijk informatie over u, inclusief uw persoonlijke gegevens, met deze partners. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de privacyregels van deze derde zakenpartners.


•    Verwijzende websites. Als u door een andere website werd verwezen naar deze website (bijv. via een geopende koppeling op een andere site die u doorverwees), dan delen wij mogelijk informatie over u met deze verwijzende website. Wij raden u aan om het privacybeleid van zulke verwijzende websites na te lezen.


•    Bedrijven in onze bedrijfsgroep. Mogelijk delen wij uw persoonlijke gegevens met onze gelieerde maatschappijen binnen de Expedia, Inc. familie. De lijst van bedrijven vindt u op expediainc.com. Door dit te delen kunnen wij u, als u hiervoor toestemming gegeven heeft, informatie sturen over producten en diensten, zowel reisgerelateerde als andere, waarvan wij van mening zijn dat ze u interesseren. In zoverre ons moederbedrijf en affiliates in de groep toegang hebben tot uw informatie volgen zij dezelfde regels die minstens net zo strikt zijn als de privacyregels in dit privacybeleid. Zij leven ook de toepasselijke wetgeving omtrent de verzending van promotionele berichten na en geven u minstens de mogelijkheid in elke verstuurde commerciële e-mail te kiezen om geen berichten meer te ontvangen.


•    Socialmediaproviders. Wanneer u toegang heeft tot bepaalde socialemediafuncties op Hotels.com via onze website of apps, dan deelt u informatie met socialmediaprovider (zoals Facebook) en de informatie die u deelt wordt geregeld door hun privacybeleid (inclusief de toegang tot zulke informatie via de socialemediaprovider). Mogelijk kunt u uw privacyinstellingen voor deze providers wijzigen. Lees het privacybeleid van de relevante provider na voor meer informatie. Als u uw Hotels.com account aan een socialmediaprovider koppelt, zoals via de 'Aanmelden via Facebook' toepassing, dan kunnen wij informatie die gerelateerd is aan uw gebruik van Hotels.com, zoals Hotels.com™ Rewards loyaliteitspunten die u ontvangt en beoordelingen die u op Hotels.com heeft geplaatst, met deze socialmediaprovider delen. Dergelijke informatie kan gepubliceerd worden op de website of via de diensten van die socialmediaprovider. Informatie die aan de socialmediaprovider beschikbaar gesteld wordt, wordt aan de account van de socialmediaprovider waaraan uw Hotels.com account gekoppeld is, toegewezen. U kunt ervoor kiezen om het automatisch publiceren van dergelijke informatie door de socialmediaprovider uit te schakelen door uw privacyinstellingen voor deze socialmediaprovider aan te passen. Wij geven geen enkele andere socialmediaprovider toegang tot uw accountnummer of accountinformatie van Hotels.com. Als u uw Hotels.com account aan een socialmediaprovider koppelt, dan kunnen wij tevens uw gebruikersnaam en profielfoto van deze provider met andere gebruikers van Hotels.com delen. U kunt ervoor kiezen om het delen van dergelijke informatie uit te schakelen door uw privacyinstellingen voor deze socialmediaprovider aan te passen.

 

Wij kunnen ook uw informatie delen:


•    Als antwoord op een dagvaarding, een rechterlijk bevel of juridisch proces, om onze juridische rechten uit te oefenen, in verdediging tegen juridische claims, of in zaken waar dit wettelijk verplicht is. In zulke gevallen behouden wij het recht om enige juridische bezwaren die ons ter beschikking staan op te stellen of af te wijzen.


•    Wanneer wij van mening zijn dat het gepast is om illegale of vermeende illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen actie te ondernemen; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, deze website of onze apps, onze klanten of overige zaken te beschermen en te verdedigen; en in verband met onze Voorwaarden en andere overeenkomsten.


•    In verband met een bedrijfstransactie, zoals een desinvestering, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het geval van faillissement.

 


In andere gevallen dan het bovengenoemde, wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met derden, en u krijgt de mogelijkheid om ervoor te kiezen om dergelijke informatie niet te delen. Wij delen mogelijk ook verzamelde of anonieme informatie met derden, inclusief reclamebedrijven en investeerders. Wij kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld meedelen hoeveel bezoekers onze website ontvangt of wat de populairste hotels en vakantiebestemmingen zijn. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt gebruikt om inhoud en diensten te creëren die u mogelijk interessant vindt.

 

Hoe krijgt u toegang tot en/of corrigeert u uw informatie

 

U krijgt toegang tot en/of corrigeert uw contactgegevens via uw account op deze website. U kunt uw account sluiten door contact met ons op te nemen op het onderstaande e-mailadres. Houd er rekening mee dat nadat u een account gesloten heeft, u zich niet meer kunt aanmelden en geen toegang meer heeft tot uw persoonlijke gegevens. U kunt wel wanneer u wilt een nieuwe account openen.

 

Door ons uw persoonlijke gegevens via deze website of een App te geven aanvaardt u dat wij uw informatie mogelijk kunnen behouden. Wij kunnen accountgerelateerde informatie blijven gebruiken voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden, om te voldoen aan onze juridische en reglementaire verplichtingen en voor historische documentatie en analytische doeleinden. Wij hanteren robuuste technische maatregelen om ongeoorloofde toegang tot accountinformatie te voorkomen.

 

Als u geen account bij ons heeft of contact met ons wilt opnemen in verband met enige persoonlijke gegevens die niet in uw account worden weergegeven, dan kunt u ons vragen om de informatie die wij van u hebben op te vragen, te verwijderen of te wijzigen door ons te e-mailen op het onderstaande adres. U kunt ook contact met ons opnemen om uitleg te vragen over de wijze waarop wij uw informatie verwerken, en u kunt uw toestemming tot de verwerking van uw informatie, die werd gegeven na goedkeuring van dit privacybeleid, terugtrekken door ons een e-mail te sturen naar het onderstaande adres.

 

Welke keuzes heeft u bij de verzameling en het gebruik van uw informatie


•    Zoals hierboven besproken kunt u ervoor kiezen om ons geen informatie te geven, hoewel deze mogelijk nodig is om uw hotel te boeken of bepaalde items op deze website of de apps te kunnen gebruiken.


•    U kunt ook uw informatie toevoegen of bijwerken en uw account sluiten, zoals hierboven werd uitgelegd.


•    Wanneer u zich aanmeldt als lid dan krijgt u de keuze of u e-mailberichten van ons wenst te ontvangen over speciale aanbiedingen en berichten over producten en diensten van geselecteerde derde partijen. Als geregistreerd lid kunt u uw keuzes wanneer u wilt wijzigen op de 'Beheer je account' pagina. Of u als lid aangemeld bent of niet, u krijgt ook de kans om u af te melden voor promotionele berichten in dergelijke e-mails die wij u toesturen. Houd er rekening mee dat wij het recht behouden u andere berichten toe te sturen, inclusief aankondigingen over diensten en administratieve berichten over uw account of uw transacties, zonder u de optie te geven om deze berichten niet langer te ontvangen.


•    U krijgt de keuze op onze website of via onze apps om een mobiel telefoonnummer te registreren zodat boekingsbevestigingen naar uw telefoon kunnen worden gestuurd.

 


Cookies en andere technologieën


Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of op een mobiel apparaat geplaatst worden via bijna alle websites die u bezoekt. Cookies herkennen u niet persoonlijk en zijn niet schadelijk voor uw computer of mobiele apparaat. Ze worden gebruikt door websites die u bezoekt om uw belevenis op de website te verbeteren, om ons van analytische informatie te voorzien waarmee wij onze website in het algemeen kunnen verbeteren en om informatie over reisbestemmingen die voor u interessant zijn te verzamelen zodat u reisadvertenties te zien krijgt die meer relevant zijn voor u.


Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies op onze website, zodat u kunt inloggen zonder dat u iedere keer u inlognaam hoeft in te vullen. Andere cookies helpen ons te begrijpen wat u wel en niet interessant vond op onze website, zodat wij u de volgende keer als u onze website bezoekt van functies kunnen voorzien die relevanter en nuttiger voor u zijn. Wij maken samen met een aantal van onze partners ook gebruik van cookies op onze website om de effectiviteit van reclame te meten en om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken.

 

Lees voor meer informatie over de cookies die wij en onze partners via onze website gebruiken ons cookiebeleid. Of als u nog andere vragen heeft over ons gebruik van cookies of andere technologieën, stuur ons dan een e-mail via het feedbackformulier van onze klantenservice. Wij doen onze uiterste best om u van dienst te kunnen zijn.

 

Hoe gebruikt u de mobiele- en tabletapps van Hotels.com (de ‘mobiele apps’)

 

Wanneer u de mobiele App van Hotels.com gebruikt, dan verzamelen en gebruiken wij informatie over u op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden als wanneer u onze website gebruikt.


Bovendien gebruiken wij ook andere informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u onze mobiele apps gebruikt. Met name:


•    De informatie over de functionaliteiten van de mobiele App die u opvraagt en gebruikt. Dit stelt ons in staat om deze aspecten van de mobiele App die onze klanten belangrijk vinden te herkennen, zodat wij de App voortdurend kunnen verfijnen en verbeteren. De informatie die wij voor dit doel verzamelen laat ons niet toe om u rechtstreeks te identificeren.


•    Elke mobiele App stuurt ons ook het unieke mobiele identificatienummer (of 'UID'), een reeks nummers of tekens die uniek zijn voor uw mobiele toetel. Wij gebruiken deze code alleen wanneer u de mobiele App voor het eerst opent, zodat wij aan onze adverteerders kunnen bevestigen hoeveel downloads werden gegenereerd via hun respectieve reclamebanners en andere marketing tools.


•    Wanneer u een mobiele app-functie 'zoeken op huidige locatie' gebruikt, dan gebruiken wij informatie over uw huidige locatie, die via de GPS-functie of andere technologie in uw mobiele apparaat wordt geleverd, om nabije hotels te tonen. Wij verzamelen geen locatiegegevens tenzij u expliciet kiest de functie 'zoeken op huidige locatie' te gebruiken, en u kunt de verzameling van locatiegegevens wanneer u wilt uitschakelen via de instellingen van uw telefoon.


•    Elke mobiele App stuurt ons ook foutrapporten in het geval van een crash of non-functionaliteit. Dit stelt ons in staat om de fout te onderzoeken en de stabiliteit van de mobiele app in toekomstige releases te verbeteren. Als onderdeel van deze foutrapporten stuurt de mobiele app ons informatie over het type toestel en de versie, het UID, de tijdstip van de fout, de gebruikte functie en de status van de applicatie wanneer de fout zich voordeed. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan voor het onderzoek naar en oplossing van de fout.


U heeft altijd de mogelijkheid om te bepalen welke informatie een mobiele app naar ons stuurt. U kunt deze controle uitoefenen door de app-instellingen te wijzigen in het menu 'Instellingen' of de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen. U kunt de mobiele app volledig van uw toestel verwijderen en onze diensten via onze website gebruiken.

 

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij willen dat u vertrouwen heeft tijdens het boeken van uw reis via deze website en onze apps en wij stellen alles in het werk om de door ons verzamelde informatie te beschermen. Hoewel geen enkele website of app bescherming kan garanderen, hebben wij de nodige administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures ingevoerd om de door u geleverde persoonlijke gegevens te helpen beschermen. Alleen bevoegde medewerkers zijn bijvoorbeeld toegelaten om persoonlijke gegevens op te vragen. Dit kunnen zij alleen doen voor bepaalde toegelaten zakelijke functies. Bovendien gebruiken wij encryptietechnologie wanneer uw gevoelige persoonlijke gegevens tussen uw en ons systeem worden overgedragen. Wij gebruiken tevens firewalls en netwerkbeveiligingssystemen die voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw informatie.

Privacy van kinderen


Dit is een website voor een algemeen publiek. De website noch de app bieden diensten voor kinderen aan. Als wij te weten komen dat een kind onder de 18 jaar oud persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders of voogd, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

Externe koppelingen


Sites die op onze website of op een App een koppeling hebben die naar hun pagina leidt, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij raden u aan de privacybepalingen op deze websites na te lezen om hun procedures voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke gegevens te begrijpen.


De overdracht van persoonlijke gegevens buiten uw land


Als u onze website bezoekt of onze apps gebruikt buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat uw informatie overgedragen, bewaard en verwerkt kan worden in de Verenigde Staten, waar onze servers en onze centrale database zich bevinden. De wet op gegevensbescherming en andere wetten in de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk niet even uitgebreid als die in uw eigen land. U kunt er echter gerust op zijn dat wij alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Wanneer u gebruikmaakt van onze services, geeft u daarmee aan dat u inziet dat uw informatie mogelijk wordt overgebracht naar onze voorzieningen en die van derden waarmee wij deze delen, zoals in dit beleid is beschreven.


Wijzigingen aan dit privacybeleid


Dit privacybeleid kan in de toekomst worden bijgewerkt. Wij stellen u op de hoogte wanneer er inhoudelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden aan het privacybeleid door een notificatie te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres of door een duidelijk zichtbaar bericht op onze website en/of via onze apps te plaatsen.

 


Hoe kunt u contact met ons opnemen


Als u vragen heeft over dit privacybeleid (of uw reisplanning of aangeschafte producten of services), neem dan via e-mail of gewone post contact met ons opnemen op via:


E-mail: Klantenservice
Hotels.com, L.P.
T.a.v.: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
Verenigde Staten van Amerika


Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 28 november 2016.