Naar hoofdpagina.

Voorwaarden & Bepalingen

Alle secties afdrukken

1.    INLEIDING

 

In deze Voorwaarden & Bepalingen verwijzen de termen ‘we/wij’, ‘ons/onze’, ‘Bedrijf’ en ‘Hotels.com’ naar Hotels.com, L.P., een commanditaire vennootschap gevestigd op 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 , VS, diens partners en/of diens respectieve leveranciers en aanbieders en verwijst ‘u’ naar het individu dat een account bij ons aanmaakt en/of de klant die rechtstreeks via deze website of indirect via een van onze partners via wie wij diensten leveren een reservering boekt.

 

Deze Voorwaarden & Bepalingen bevatten de volgende onderdelen:

(1)    Inleiding

(2)    Gebruik van de website Hotels.com

(3)    Privacyverklaring

(4)    Type producten en diensten

(5)    Regels & Beperkingen van de leverancier

(6)    Reisbestemmingen en reisadvies

(7)    Hoe we uw zoekresultaten sorteren

(8)    Prijzen

(9)    Servicetoeslagen, belastingen en belastingstoeslagen

(10) Betalingen

(11) Valuta omrekenen

(12) Prijsgarantie

(13) Kortingscodes

(14) Geheime prijzen

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Beoordelingen, opmerkingen, foto's en content van gebruikers

(17) Fotorichtlijnen

(18) Notificatie van inbreuken op intellectuele eigendommen

(19) Klachten van klanten

(20) Aansprakelijkheid

(21) Vrijwaring

(22) Links naar websites van derden

(23) Op deze website beschikbare software

(24) Algemeen

(25) Toepasselijk recht en jurisdictie

(26) Gebruik van de app

 

2.    GEBRUIK VAN DE WEBSITE HOTELS.COM

 

De website Hotels.com wordt uitsluitend door Hotels.com verstrekt om gasten te helpen bij het zoeken naar, vinden en bepalen van de beschikbaarheid van reisgerelateerde producten en diensten en om legitieme reserveringen te maken of anders om zaken te doen met leveranciers en niet voor andere doeleinden.

 

Deze website wordt u aangeboden en is afhankelijk van uw aanvaarding zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen in deze Voorwaarden & Bepalingen zoals deze op het moment van uw relevante gebruik van de website bestaan, met inbegrip van wanneer een reservering van een reis wordt gemaakt (voor zover van toepassing). Al het gebruik van uw account door u en het gebruik van de aan uw account gerelateerde gegevens door ons zijn onderhevig aan deze Voorwaarden & Bepalingen. Bovendien zijn deze Voorwaarden & Bepalingen (en eventuele Regels & Beperkingen van leveranciers, waarnaar hieronder verwezen wordt en/of die voor u beschikbaar worden gesteld voordat u een boeking voltooit) van toepassing op het aanbieden en leveren van diensten via deze website. Uw gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met al deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen in deze Voorwaarden & Bepalingen en het is uw verantwoordelijkheid om uzelf met deze Voorwaarden & Bepalingen en eventuele Regels & Beperkingen van leveranciers vertrouwd te maken. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden & Bepalingen, heeft u geen toestemming om deze website te gebruiken. Hotels.com kan het voordeel van de regelingen in deze Voorwaarden & Bepalingen uitbreiden naar partners die een online reisdienst aanbieden.

 

Hotels.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die zijn opgenomen of waarnaar verwezen wordt in deze Voorwaarden & Bepalingen en waaronder deze website/deze diensten worden aangeboden op elk moment te wijzigen, en leveranciers kunnen Regels & Beperkingen van leveranciers waarnaar in deze Voorwaarden & Bepalingen verwezen wordt op elk moment wijzigen en u gaat ermee akkoord die voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw relevante gebruik van deze website en diens faciliteiten te accepteren en hieraan gebonden te zijn, met inbegrip van wanneer een reservering van een reis door u wordt gemaakt (voor zover van toepassing). Deze Voorwaarden & Bepalingen mogen niet worden gewijzigd door een persoon die daar geen recht toe heeft, met inbegrip van werknemers van Hotels.com.

 

We bevelen u aan om een exemplaar van deze Voorwaarden & Bepalingen ter referentie op te slaan of af te drukken wanneer u een boeking/reservering maakt.

 

U garandeert dat u ten minste 18 jaar bent (of meerderjarig in uw land) en de wettelijke bevoegdheid bezit om deze overeenkomst aan te gaan en om deze website in overeenstemming met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen hierin te gebruiken.

 

U gaat ermee akkoord financieel verantwoordelijk te zijn voor al uw gebruik van deze website (alsook voor het gebruik van uw account door anderen, waaronder, zonder beperking, minderjarigen die bij u wonen), waaronder dat u volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle kosten, toeslagen, heffingen, belastingen en ramingen die uit uw gebruik van deze website voortvloeien. U gaat ermee akkoord toezicht te houden op al het gebruik van deze website door minderjarigen onder uw naam of account. U garandeert tevens dat alle informatie die u of leden van uw huishouden verstrekken tijdens het gebruik van deze website waar en correct is.

 

Deze website is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. De content en informatie op deze website (waaronder, zonder beperking, de prijs en beschikbaarheid van reisdiensten), alsook de gebruikte infrastructuur om dergelijke content en informatie te leveren, is eigendom van Hotels.com of zijn leveranciers en aanbieders. Dienovereenkomstig, als een voorwaarde voor het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord deze website of diens inhoud of informatie niet te gebruiken voor eventuele commerciële of niet-persoonlijke doeleinden (direct of indirect). Hoewel u beperkte kopieën van uw reisplan (en verwante documenten) voor de via deze website aangekochte reizen of diensten kunt maken, gaat u ermee akkoord via deze website verkregen informatie, software, producten of diensten niet te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, uit te voeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, over te dragen, verkopen of door te verkopen en er geen afgeleide werken van te maken. Daarnaast gaat u ermee akkoord het volgende niet te doen: 

 

 • deze website of de inhoud ervan voor eventuele commerciële doeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) het maken van reserveringen voor reisdiensten of andere producten ten behoeve van wederverkoop;
 • eventuele content of informatie van deze website te openen, controleren of kopiëren met behulp van enige robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde hulpmiddelen of enig handmatig proces voor welk doeleinde dan ook zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Hotels.com;
 • de beperkingen in robotuitsluitingsheaders op deze website te schenden of andere ingestelde maatregelen om toegang tot deze website te voorkomen of beperken te omzeilen;
 • enige actie te ondernemen die, naar het inzicht van Hotels.com, een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van Hotels.com legt of kan leggen;  
 • naar enig deel van deze website te dieplinken (waaronder, zonder beperking, het aankooppad voor eventuele reisdiensten) voor welk doeleinde dan ook zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Hotels.com; of
 • deze website voor een doeleinde te gebruiken dat onwettig is of door deze Voorwaarden & Bepalingen verboden wordt.

 

U verklaart dat de reserveringsfaciliteiten voor reisdiensten van deze website uitsluitend worden gebruikt voor legitieme reserveringen of aankopen voor uzelf of voor een ander voor wie u handelingsbevoegd bent. Zonder enige beperking is enig speculatieve, valse of frauduleuze reservering of enige reservering vooruitlopend op de vraag verboden. U begrijpt dat overmatig gebruik, verdachte activiteit, vermoeden van fraude of misbruik van de reserveringsfaciliteiten voor reisdiensten van deze website, Hotels.com aanleiding kunnen geven om enige boekingen op uw naam, met uw e-mailadres of uw account te annuleren en gerelateerde Hotels.com-accounts te sluiten. Hotels.com kan tevens enige boekingen op uw naam, met uw e-mailadres of uw account annuleren en gerelateerde Hotels.com-accounts sluiten als u meerdere reserveringen op deze website heeft gemaakt en Hotels.com (redelijkerwijs handelend) van mening is dat een dergelijke reservering ten behoeve is van doorverkopen. Als dergelijke geannuleerde reserveringen niet-restitueerbare boekingen zijn, behoudt Hotels.com zich het recht voor om u voor de geannuleerde reserveringen niet terug te betalen.

 

Als u schuldig bent aan enige frauduleuze activiteit, dan behoudt Hotels.com het recht om juridische actie tegen u te ondernemen en bent u aansprakelijk voor enige geldende verliezen voor Hotels.com, met inbegrip van procedurekosten en berokkende schade.

 

Om de annulering van een boeking of bevriezing of sluiting van een account aan te vechten, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Het telefoonnummer en aanvullende gegevens van de klantenservice vindt u in het portaal ‘Neem contact met ons op’ onder ‘Ondersteuning & Veelgestelde vragen’ op de website.

 

3.    PRIVACYVERKLARING

 

Hotels.com gelooft in het beschermen van uw privacy. Klik hier om onze huidige Privacyverklaring te bekijken, waarin ook uw gebruik van de website is geregeld, om onze huidige werkwijzen te begrijpen.

 

4.    TYPE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

4.1.  Boekingen van accommodaties

 

4.1.1.     Betaal nu/online of Betaal later/bij de accommodatie

Bij het boeken van bepaalde accommodaties via de website, kan u de keuze worden geboden tussen de betaalopties ‘betaal nu/betaal online’ of ‘betaal later/betaal bij de accommodatie’. Als u de betaaloptie ‘betaal nu/betaal online’ selecteert, stellen we de dienst rechtstreeks voor u beschikbaar en wordt het bedrag onmiddellijk bij u in rekening gebracht in de valuta die u selecteert. Het bedrijf dat die betaling in ontvangst neemt en uw creditcard belast, is TPX of een ander lid van de bedrijven van Hotels.com (zoals hieronder gedefinieerd) dat zakendoet als Hotels.com en een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens Hotels.com L.P. ‘TPX’ betekent Travel Partner Exchange S.L., waarvan het kantoor geregistreerd staat op het adres Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje. 

 

Als u de optie ‘betaal later/betaal bij de accommodatie’ selecteert, brengt de accommodatie u een bedrag in rekening in de geselecteerde valuta van de betreffende accommodatie op het moment van uw verblijf. Wanneer de optie ‘betaal later/betaal bij de accommodatie’ is geselecteerd, stelt de accommodatie de dienst rechtstreeks voor u beschikbaar. Voor deze transacties gaat u een overeenkomst aan met de accommodatie en fungeren wij uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de accommodatie (maar niet als tussenpersoon voor betalingen), waarbij wij de details van uw reservering aan de betreffende accommodatie verzenden en u een bevestigingsbericht voor en namens de accommodatie sturen. Als u de optie ‘betaal later/betaal bij de accommodatie’ selecteert en u niet opdaagt of de boeking annuleert, kan de accommodatie daarvoor mogelijk een toeslag aanrekenen (de details van een eventuele toeslag worden tijdens het boekingsproces aan u meegedeeld). De accommodatie of wij rekenen in dit geval die toeslag voor no-show of annulering in de lokale valuta van de accommodatie aan.

 

Of de dienst nu door ons aan u beschikbaar wordt gesteld als u online betaalt of door de accommodatie beschikbaar wordt gesteld als u ervoor kiest later te betalen, de Voorwaarden & Bepalingen en Regels & Beperkingen van de accommodatie worden tijdens het verloop van uw boeking en in het bevestigingsbericht aan u verstrekt. 

 

4.1.2.     Boekingen van accommodaties bevestigen, wijzigen of annuleren

 

De Boekingsbevestiging, waarin de essentiële elementen zoals de beschrijving van de geboekte dienst(en) en de prijs zijn opgenomen, wordt per e-mail aan u verzonden. Als u binnen 24 uur vanaf het plaatsen van de boeking geen Boekingsbevestiging ontvangt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Hotels.com of zijn leveranciers bewijs vormen voor wat betreft de boekingen die door u zijn gemaakt, behoudens tegenbewijs. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

 

U kunt uw boeking van een accommodatie online wijzigen of annuleren onder Reserveringen, indien u bent ingelogd met uw Hotels.com-account, door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via help@hotels.com of contact op te nemen met de klantenservice via de gegevens in het portaal ‘Neem contact met ons op’ onder ‘Ondersteuning & Veelgestelde vragen’ op de website.

 

U heeft niet automatisch het recht om uw overeenkomst met ons of boeking bij de accommodatie te annuleren, tenzij dergelijke rechten worden verstrekt door de accommodatie waarmee uw reservering verband houdt onder diens specifieke Regels & Beperkingen, welke aan u worden verstrekt alvorens u een eventuele boeking voltooit.

 

U stemt ermee in om de annulerings- of wijzigingstoeslagen die bij u van toepassing zijn te betalen aan de betreffende leverancier als de accommodatie de dienst rechtstreeks aan u beschikbaar stelt. Als wij de dienst aan u beschikbaar stellen, behouden we ons het recht voor om eventuele annulerings- of wijzigingstoeslagen die we in rekening brengen tijdens het annuleren of wijzigen van uw reservering(en) bij de accommodatie aan u door te geven. In sommige gevallen staan een aantal accommodaties wijzigingen of annuleringen van reserveringen nadat deze gemaakt zijn niet toe, zoals aangegeven in de Regels & Beperkingen voor de reservering. U gaat ermee akkoord om zich te houden aan de Voorwaarden & Bepalingen die van toepassing zijn op uw reserveringen.

 

U kunt uw gastennaam, bedtype, rokersvoorkeur, speciale verzoeken, toegankelijkheidsvoorzieningen, kamertype, aantal gasten en reisdatums zonder extra kosten wijzigen bij Hotels.com, hoewel leveranciers wijzigings- en/of annuleringstoeslagen kunnen opleggen. Toeslagen kunnen per reservering variëren, dus raadpleeg de Regels & Beperkingen die aan u beschikbaar zijn gesteld alvorens u enige boeking had gemaakt. U kunt tevens uw bevestigingsbericht bekijken voor details.

 

Hotels.com (en de betreffende leveranciers) behouden zich het recht voor om een reservering te annuleren als er niet tijdig een volledige betaling voor enige bedragen, met inbegrip van enige toepasselijke wijzigingstoeslag die verband houdt met de reservering, wordt ontvangen.

 

In het geval dat een accommodatie uw boeking niet kan honoreren, is Hotels.com niet aansprakelijk voor enige opgelopen kosten als gevolg van uitboeking.

 

Als u de eerste nacht van uw reservering niet kunt komen, maar van plan bent om in te checken voor volgende nachten binnen de reserveringsperiode, dient u de reservering uiterlijk op de oorspronkelijke incheckdatum te bevestigen bij Hotels.com om annulering van de hele boeking te voorkomen. Als u de wijzigingen aan uw boeking niet bevestigt bij Hotels.com, wordt de hele boeking mogelijk geannuleerd. Er is dan alleen restitutie mogelijk voor zover dat is uiteengezet in de Regels & Beperkingen van de specifieke accommodatie, zoals gemeld tijdens het boekingsproces. 

 

4.1.3.     Boekingen door grote groepen en van lange verblijven

 

U kunt online niet meer dan 8 kamers boeken voor dezelfde accommodatie/verblijfsdatums. Indien we vaststellen dat u in totaal meer dan 8 kamers heeft geboekt in afzonderlijke reserveringen, kunnen we uw reserveringen annuleren en, indien van toepassing, een annuleringstoeslag bij u in rekening brengen. Indien u een niet-restitueerbare borgsom heeft betaald, wordt deze niet teruggestort. Indien u 9 of meer kamers wilt boeken, dient u contact op te nemen met de reisspecialisten van onze groep per telefoon of per online groepsreisformulier. Een van onze medewerkers gespecialiseerd in groepsreizen zal uw verzoek in behandeling nemen en contact met u opnemen om de reservering af te ronden. Het kan zijn dat u wordt verzocht een schriftelijk contract te ondertekenen en/of een niet-restitueerbare borgsom te betalen.

 

U kunt online niet meer dan 28 nachten boeken voor dezelfde accommodatie. Als we vaststellen dat u in totaal meer dan 28 nachten heeft geboekt in afzonderlijke reserveringen, kunnen we uw reserveringen annuleren en, indien van toepassing, annuleringskosten bij u in rekening brengen. Indien u een niet-restitueerbare borgsom heeft betaald, wordt deze niet teruggestort. Als u 29 nachten of meer wilt boeken, dient u contact op te nemen met de specialisten voor reizen met lang verblijf van Hotels.com per telefoon of door het online formulier voor reizen met lang verblijf in te vullen. Een van onze specialisten voor reizen met lang verblijf zal uw aanvraag onderzoeken en contact met u opnemen om uw reservering te voltooien. Het kan zijn dat u wordt verzocht een schriftelijk contract te ondertekenen en/of een niet-restitueerbare borgsom te betalen.

 

4.2.  Gekoppelde reisarrangementen

 

‘Gekoppeld reisarrangement’ heeft dezelfde betekenis als de definitie van een ‘gekoppeld reisarrangement’ in de Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende Pakketreizen en Gekoppelde reisarrangementen die in nationaal recht zijn omgezet (‘Richtlijn (EU) 2015/2302’). Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

In bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de reisdiensten die van tijd tot tijd worden aangeboden, kan er een Gekoppeld reisarrangement worden gevormd als gevolg van de reisdiensten die u op of via deze website besluit te boeken. Wanneer dit geval zich voordoet, zal u doorverwezen worden om onderstaande belangrijke informatie te lezen.

 

Indien u na selectie en betaling van één reisdienst bijkomende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt via Hotels.com, zal u NIET het voordeel genieten van rechten die van toepassing zijn op pakketreizen onder Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg zal Hotels.com niet verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van deze bijkomende reisdiensten. Neem in geval van problemen contact op met de betrokken dienstverlener.

 

Indien u echter een product boekt bij een derde partij, zoals een huurauto voor uw reis via een link op de bevestigingspagina of in het bevestigingsbericht binnen 24 uur nadat u het bevestigingsbericht van de boeking van de accommodatie van Hotels.com heeft ontvangen, worden dergelijke reisdiensten onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval heeft Hotels.com, zoals vereist door de wetgeving van de EU, bescherming voorzien zodat de betalingen die u rechtstreeks aan Hotels.com heeft gedaan, terugbetaald worden als de diensten vanwege insolventie van Hotels.com niet worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat indien uw betaling rechtstreeks aan de betrokken dienstverlener wordt gedaan, Hotels.com niet in bescherming heeft voorzien om u in het geval van insolventie van de betrokken dienstverlener van de reis terug te betalen. Meer informatie over de bescherming bij insolventie wordt hierna gegeven:

 

Hotels.com heeft bescherming tegen insolventie voorzien bij International Passenger Protection Limited en gegarandeerd door Liberty Mutual Insurance Europe SE, voor alle betalingen die rechtstreeks aan Hotels.com worden voldaan. Reizigers kunnen contact opnemen met International Passenger Protection Limited (IPP Claims at Sedgwick, Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam, Nederland, telefoon: +31 103120666, e-mail: ippclaims@nl.sedwick.com) of via de contact- en claimopties op https://www.ipplondon.co.uk als de diensten als gevolg van insolventie van Hotels.com worden geweigerd. Let op: deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Hotels.com (die bijvoorbeeld ondanks de insolventie van Hotels.com kunnen worden uitgevoerd).

 

5.    REGELS & BEPERKINGEN VAN DE LEVERANCIER

Waar we de diensten rechtstreeks aan u beschikbaar stellen, bevatten deze Voorwaarden & Bepalingen de Voorwaarden & Bepalingen/Regels & Beperkingen van de leveranciers die aan u ter beschikking worden gesteld voordat een boeking wordt gemaakt en die u accepteert op het moment dat een boeking daadwerkelijk wordt geplaatst. Lees deze voorwaarden van de leverancier zorgvuldig door. U gaat ermee akkoord zich te houden aan deze Voorwaarden & Bepalingen alsook aan de Voorwaarden & Bepalingen/Regels & Beperkingen van leveranciers, waaronder, maar niet beperkt tot, het op tijd betalen van alle verschuldigde bedragen en het voldoen aan de Regels & Beperkingen van de leverancier ten aanzien van beschikbaarheid en gebruik van tarieven, producten of diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om u vertrouwd te maken met de Voorwaarden & Bepalingen van leveranciers voordat u boekt.

 

U bevestigt dat sommige externe aanbieders van bepaalde diensten en/of activiteiten mogelijk aan u kunnen vragen om een aansprakelijkheidsdisclaimer te ondertekenen voordat u van de dienst of activiteit gebruikmaakt. U bent zich ervan bewust dat een schending van de Voorwaarden & Bepalingen van dergelijke leveranciers kan resulteren in de annulering van uw reservering(en) of aankoop, ontzegging van toegang tot enige vluchten, accommodaties of voertuigen, een verbeurdverklaring van voor dergelijke reservering(en) of aankoop betaalde gelden en afschrijving ten laste van uw bankrekening door Hotels.com van alle kosten die Hotels.com als gevolg van een dergelijke schending is verschuldigd. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor alle kosten, toeslagen, heffingen, belastingen en ramingen die uit het gebruik van deze website voortvloeien.

 

6.    REISBESTEMMINGEN EN REISADVIES

 

U bent er verantwoordelijk voor dat u voldoet aan de vereisten voor toegang tot het buitenland en dat uw reisdocumenten zoals een paspoort en visum (doorreisvisum, zakelijk visum, toeristenvisum of anders) in orde zijn en dat aan andere vereisten voor toegang tot het buitenland is voldaan.

 

Hoewel de meeste reizen, waaronder reizen naar internationale bestemmingen, verlopen zonder incidenten, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico met zich meebrengen dan naar andere. Hotels.com raadt passagiers met klem aan reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen van de relevante Overheidsinstantie goed in de gaten te houden. 

 

DOOR HET OP DE WEBSITE UITLICHTEN VAN REISPRODUCTEN OP BEPAALDE BESTEMMINGEN, VERKLAART OF GARANDEERT HOTELS.COM NIET DAT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN RAADZAAM OF ZONDER RISICO IS, NOCH DAT ZIJ AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE DIE OF VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

 

Gezondheid: aanbevolen inentingen voor reizen kunnen op elk moment veranderen en u dient uw arts vóór vertrek te raadplegen voor actuele aanbevelingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat u de aanbevolen inentingen krijgt, alle aanbevolen medicatie inneemt en alle medische adviezen met betrekking tot uw reis opvolgt. 

 

7.    HOE WE UW ZOEKRESULTATEN SORTEREN

Er zijn veel reisopties beschikbaar op onze sites en willen uw zoekresultaten zo relevant mogelijk maken. Daarom bieden we veel verschillende opties aan om u te helpen naar uw reis te zoeken en deze te plannen.

Onze site maakt gebruik van complexe, dynamische algoritmes om ervoor te zorgen dat uw zoekresultaten efficiënt worden gesorteerd.

Op de pagina met zoekresultaten kunt u selecteren hoe u de resultaten die we weergeven wilt sorteren en kunt u filteropties gebruiken om alleen de zoekresultaten te zien te krijgen die aan uw gekozen voorkeuren voldoen. Als u ervoor kiest deze functies niet te gebruiken, krijgt u onze standaard sorteervolgorde te zien die de resultaten als volgt sorteert:

voor Accommodatie

 • Resultaten worden gesorteerd op de meest relevante en concurrerende aanbiedingen op basis van verschillende factoren, waaronder de prijs die een accommodatie biedt vergeleken met hun prijzen in het verleden, de gastenscore, het aantal beoordelingen, het aantal boekingen tot op heden en de locatie van de accommodatie (in relatie tot de bestemming waarop u zoekt).
 • Er wordt verder onderscheid gemaakt door middel van factoren omtrent de tevredenheid van reizigers, waaronder de verscheidenheid en kwaliteit van afbeeldingen en informatie die voor accommodaties wordt verstrekt, het aantal uitboekingen van gasten en het aantal restituties wegens klachten over verblijven, de beschikbaarheid van accommodaties op onze sites en het algehele concurrentievermogen van prijzen voor onze reizigers.
 • Daarnaast is hoeveel we betaald krijgen (bijvoorbeeld: commissies van accommodatie of compensatie op boekingen) als u een accommodatie boekt en een dergelijke boeking wordt voltooid een van de factoren waar rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de relatieve volgorde van accommodaties met vergelijkbare aanbiedingen in onze lijsten met zoekresultaten. Het bedrag dat we betaald krijgen is een vergoeding voor de rol die we spelen in het vermelden van de accommodatie op onze site en waarmee we de boeking en je verblijf in de accommodatie mogelijk maken. Als we accommodaties met een vergelijkbare aanbieding weergeven, wordt een boeking waarbij wij meer commissie of compensatie betaald krijgen hoger in onze lijst met zoekresultaten uitgelicht ten opzichte van accommodaties met vergelijkbare aanbiedingen waarbij wij minder commissie of compensatie op de boeking betaald krijgen.

voor Activiteiten

 • Resultaten worden gesorteerd op basis van factoren zoals prijs, gezochte ervaringen, locatie inclusief afstand van accommodatieopties, beoordelingen van reizigers en lokaal onderzoek. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het aantal boekingen tot op heden en de compensatie die wij verdienen aan een boeking.

voor Vluchten

 • Resultaten worden van laag naar hoog op prijs gesorteerd. Wanneer twee vluchten dezelfde prijs hebben, wordt de kortste vlucht het eerst getoond.

voor Gecombineerde zoekopdrachten en Vakantiepakketten

 • Resultaten worden gesorteerd op de bovengenoemde criteria voor elk individuele component.

Als u een specifieke sorteeroptie selecteert, zoals een optie die bijvoorbeeld prijs, deals, beoordelingen van gasten, accommodatieklasse of gastenscore, of afstand van het centrum prioriteert, wordt de lijst met resultaten gesorteerd met het oog op de door u geselecteerde prioriteiten met gebruik van de hierboven beschreven factoren naargelang deze met uw zoekopdracht verband houden. Dit is ook het geval voor sommige pagina's die bijvoorbeeld aanbiedingen op een bepaalde bestemming of voor een bepaalde stijl van accommodatie uitlichten.

Indien u een filter toepast, worden de resultaten getoond met behulp van de hierboven beschreven factoren voor zover deze verband houden met uw zoekopdracht en gefilterd op de specifieke kenmerk(en) en voorziening(en) die u heeft geselecteerd.

We zijn constant bezig onze systemen bij te werken en nieuwe manieren te testen om uw resultaten te verfijnen om deze zo goed mogelijk op uw behoeften te laten aansluiten.

8.    PRIJZEN

 

De prijzen van de reisdiensten zijn zoals deze van tijd tot tijd op de website aangeboden worden, met uitzondering van situaties waarin deze overduidelijk fout zijn. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, met uitzondering van situaties waarin deze overduidelijk fout zijn. Ondanks alle pogingen van Hotels.com is het mogelijk dat sommige reisdiensten op de website verkeerd geprijsd zijn. HOTELS.COM BEHOUDT ZICH HET EXPLICIETE RECHT VOOR OM FOUTE PRIJZEN OP ZIJN WEBSITE EN/OF IN ONVOLTOOIDE RESERVERINGEN TE CORRIGEREN. IN ZULKE GEVALLEN BIEDEN WIJ U DE MOGELIJKHEID OM UW ONVOLTOOIDE RESERVERING TEGEN DE CORRECTE PRIJS TE BEHOUDEN OF OM DEZE ZONDER BOETE TE ANNULEREN. Noch Hotels.com noch enige accommodatie is verplicht om u reisdiensten te leveren tegen een incorrecte (lagere) prijs, zelfs nadat u een boekingsbevestiging heeft ontvangen.

 

U erkent dat Hotels.com vooraf afspraken met accommodaties maakt over bepaalde kamertarieven om de boeking van reserveringen mogelijk te maken. Het op de website weergegeven kamertarief is een combinatie van het vooraf afgesproken kamertarief en een door Hotels.com gehandhaafd bedrag. U machtigt Hotels.com voor het boeken van reserveringen voor de totale reserveringsprijs, bestaande uit het kamertarief dat op de website wordt vermeld plus toepasselijke belastingen of belastingstoeslagen, servicetoeslagen en, waar van toepassing, belastingen op de diensten van Hotels.com. U gaat ermee akkoord dat de totale reserveringsprijs van uw creditcard wordt afgeschreven. Na het indienen van uw reserveringsverzoek machtigt u Hotels.com, met inbegrip van Travelscape, LLC of Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), tot het uitvoeren van uw reserveringen, met inbegrip van het treffen van betalingsregelingen met accommodaties.

 

9.    SERVICETOESLAGEN, BELASTINGEN EN BELASTINGSTOESLAGEN

 

We brengen servicetoeslagen in rekening als onderdeel van onze compensatie voor het maken van uw reservering. Servicetoeslagen variëren op basis van het aantal en type reservering(en).

 

 

U erkent dat, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, Hotels.com belastingen kan innen op de accommodatietransacties ‘betaal nu/betaal online’ om deze direct aan de relevante fiscale autoriteiten af te dragen of belastingstoeslagen in rekening kan brengen. Belastingstoeslagen zijn een terugvordering van de geschatte belastingen (bijv. verkoop- en gebruiksbelasting, belasting voor accommodatiebezetting, kamerbelasting, accijnzen, btw, enz.) die Hotels.com afdraagt aan de accommodatieleverancier voor belastingen die van toepassing zijn op het huurtarief van de kamer. Indien een belastingstoeslag wordt toegepast, factureert of brengt de accommodatieleverancier bepaalde bedragen in rekening bij Hotels.com, inclusief het bedrag van de belastingstoeslag. De accommodatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor de afdracht van toepasselijke belastingen aan de betreffende fiscale rechtsgebieden. 

 

De belastbaarheid en de toepasselijke belastingtarieven variëren aanzienlijk per locatie. De daadwerkelijke belastingkosten van Hotels.com die aan de leverancier worden betaald, kunnen afwijken van de belastingstoeslagen, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, enz. die van toepassing zijn op het moment van het daadwerkelijke gebruik van de accommodatie.

 

BELASTINGEN

 

Accommodaties

 

Belastingen voor lokale hotelbezetting, verkoop- en/of gebruiksbelasting worden in bepaalde rechtsgebieden berekend over de bedragen die wij voor onze diensten (servicetoeslag en/of ondersteuningstoeslag) in rekening brengen. In sommige rechtsgebieden zijn we vereist staats- en/of lokale belastingen te innen en af te dragen op ofwel het totale bedrag van uw boeking of op het kamertarief dat aan het hotel is voldaan. De daadwerkelijke belastingbedragen voor onze diensten kunnen variëren afhankelijk van de tarieven die ten tijde van uw hotelverblijf van toepassing zijn. 

Andere reisservices

 

In sommige rechtsgebieden zijn we vereist staats- en/of lokale verkoopbelastingen te innen en af te dragen op het totale bedrag van uw boeking of, in sommige gevallen, op het tarief dat wij betalen aan de reisaanbieder (d.w.z. autoverhuurder, enz.).

 

10.  BETALINGEN

 

De prijs van geboekte diensten op de website of via de telefoon dient betaald te worden aan (i) Hotels.com of TPX of (ii) rechtstreeks aan de leveranciers. De kosten kunnen in rekening worden gebracht door meer dan één partij (zoals wordt weergegeven op uw bank- of creditcardafschriften). Het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht, zal de totale prijs van de diensten echter niet overschrijden. Raadpleeg de details die u ziet tijdens het reserveringsproces ter bevestiging van hoe en wanneer de betaling wordt verricht. 

 

Belastingtarieven en wisselkoersen kunnen in de periode tussen de boeking en het verblijf wijzigen. U levert de gegevens van uw betaalkaart, waarbij de leverancier of Hotels.com vaak dient te controleren of (i) de betaalkaart geldig is (via de verrekening van een nominale som die ofwel binnen enkele dagen wordt gerestitueerd of wordt afgetrokken van de aan de leverancier verschuldigde betaling) en of (ii) de betaalkaart genoeg krediet heeft om de boeking te betalen (wat door het creditcardbedrijf kan worden bevestigd). Hotels.com en accommodaties behouden zich het recht voor om uw boeking te annuleren als de volledige betaling niet op tijd wordt ontvangen. 

 

Veel banken en creditcardbedrijven leggen hun rekeninghouders transactiekosten op wanneer de locaties van het creditcardbedrijf en de koper (zoals gedefinieerd door het kaartmerk, bijvoorbeeld Visa, MasterCard, American Express) zich in verschillende landen bevinden. De wisselkoers, indien van toepassing, en enige transactiekosten worden uitsluitend bepaald door de bank die of enig ander bedrijf dat de transactie verwerkt. Deze toeslagen kunnen door het creditcardbedrijf als toeslag naar de rekening van de kaarthouder doorberekend worden. Dit betekent dat het bedrag dat op uw creditcardoverzicht of rekeningoverzicht staat kan verschillen van het bedrag dat op de overzichtspagina van een boeking op deze website staat vermeld. Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over deze toeslagen of enige wisselkoersen die op uw boeking zijn toegepast. Sommige banken en creditcardbedrijven brengen toeslagen in rekening voor grensoverschrijdende of internationale transacties.  Bijvoorbeeld, als u een boeking maakt met een kaart die in een ander land dan de locatie van de koper is uitgegeven, kan uw creditcardbedrijf grensoverschrijdende of internationale transactiekosten bij u in rekening brengen. Daarnaast berekenen bepaalde banken en creditcardbedrijven toeslagen voor valutaconversie. Als u bijvoorbeeld boekt in een andere valuta dan de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardbedrijf het boekingsbedrag omzetten naar de valuta van uw creditcard en u omwisselkosten aanrekenen. Neem contact op met uw bank of creditcardbedrijf als u vragen heeft over deze toeslagen of de wisselkoers die op uw boeking is toegepast.

 

Naast kaartbetalingen, kunnen u andere betaalopties worden aangeboden, zoals betaling in termijnen, aangeboden door andere partijen van Hotels.com (‘Betaalopties van derden’). Als u een Betaaloptie van een derde partij selecteert, doet u dit overeenkomstig toepasselijke Voorwaarden & Bepalingen van een dergelijke Derde partij, die u dient te lezen en accepteren wanneer u de betreffende betaaloptie selecteert en een overeenkomst vormt tussen u en een dergelijke Derde partij. Onze klantenservicemedewerkers kunnen geen advies met betrekking tot Betaalopties van derden geven. Vragen over Betaalopties van derden dienen rechtstreeks aan de Derde partij te worden gericht.

 

11.  VALUTA OMREKENEN

 

Als er een valuta-conversietool beschikbaar is op de website, zijn de wisselkoersen gebaseerd op verschillende openbare bronnen en dienen deze uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Wij en/of onze respectieve leveranciers bieden geen garantie voor juistheid.

 

12.  PRIJSGARANTIE

 

Als u de dag voor uw verblijf voor 23.59 uur lokale tijd een lager tarief aantreft op Hotels.com of op een andere website, krijgt u het verschil van ons terug, behoudens de onderstaande Voorwaarden & Bepalingen betreffende prijsgarantie.

 

Pakketreserveringen en reserveringen van diensten zonder accommodatie komen niet in aanmerking voor deze garantie. Andere Voorwaarden & Bepalingen zijn van toepassing, zoals hieronder vermeld.

 

12.1.              Een claim indienen

 

• Voor niet-restitueerbare boekingen: Hotels.com compenseert u door een coupon te verstrekken voor gebruik op een accommodatieboeking op de website met een waarde die overeenkomt met het prijsverschil. De coupon kan worden gebruikt voor toekomstige vooruitbetaalde accommodatieboekingen op de website van Hotels.com. Neem contact op met de klantenservice of dien een verzoek in via het Prijsgarantieformulier online voor 23.59 uur plaatselijke tijd op de dag voor uw verblijf. De kamer met het lagere tarief dient geboekt te kunnen worden op het moment dat u contact met ons opneemt. De klantenservicemedewerker stelt dat vast.  Coupons worden per e-mail naar u verstuurd zodra u uw verzoek heeft gedaan en dit door Hotels.com is geverifieerd. De Voorwaarden & Bepalingen voor coupons zijn van toepassing (zie hieronder, onder ‘Kortingscodes’).

 

• Voor restitueerbare boekingen: 
a) indien het goedkopere tarief op Hotels.com is gevonden: u kunt uiterlijk 23.59 uur plaatselijke tijd op de dag voor uw verblijf bellen naar de klantenservice of uw bestaande boeking online annuleren onder ‘Mijn boekingen’ wanneer u bent aangemeld bij uw Hotels.com-account en online opnieuw boeken voor de lagere prijs. Als u ons belt, dient de kamer met het lagere tarief geboekt te kunnen worden op het moment dat u contact met ons opneemt. De klantenservicemedewerker stelt dat vast. Op uw verzoek zal de klantenservicemedewerker de kamer opnieuw boeken tegen het lagere tarief met gebruikmaking van de betalingsgegevens die u over de telefoon verstrekt. Uw oorspronkelijke boeking wordt geannuleerd door onze klantenservicemedewerker. De prijs die u oorspronkelijk heeft betaald, wordt terugbetaald. Terugbetalingen worden onmiddellijk verwerkt door Hotels.com, maar de verwerking van de terugbetaling door uw bank kan tot 30 dagen in beslag nemen.

b) Indien het goedkopere tarief op een website van een concurrent is gevonden: Hotels.com betaalt het prijsverschil terug. Neem contact op met de klantenservice of dien een verzoek in via het Prijsgarantieformulier online voor 23.59 uur plaatselijke tijd op de dag voor uw verblijf. De kamer met het lagere tarief dient geboekt te kunnen worden op het moment dat u contact met ons opneemt. De klantenservicemedewerker stelt dat vast. Terugbetalingen worden verwerkt door Hotels.com na verificatie van uw verzoek, maar de verwerking van de terugbetaling door uw bank kan tot 30 dagen in beslag nemen.

Bij geverifieerde terugbetalingsverzoeken ontvangt u het bedrag op de creditcard die voor de reservering is gebruikt. Als u ten tijde van de boeking betaald heeft voor uw accommodatie, maken we uw terugbetaling na verificatie van uw verzoek over. Als u ervoor heeft gekozen om uw boeking op Hotels.com later bij de accommodatie te betalen en een lagere prijs heeft gevonden op een andere website, dient u de accommodatie bij aankomst de oorspronkelijke prijs te betalen. Na uw verblijf maken wij uw terugbetaling over. Let op: het kan tot 30 dagen of een volgende betalingscyclus duren voordat het terugbetaling op uw bankafschrift staat.

12.2.   Vergelijking dient voor hetzelfde reisplan te zijn

 

De Prijsgarantie is alleen beschikbaar voor exact overeenkomende reisplannen, inclusief accommodatie, kamertype, geldend annuleringsbeleid en reisdatums zoals geboekt via Hotels.com. Bovendien dient de vergelijking gedaan te zijn voor dezelfde accommodatie, via een andere website standalone aangeschaft. Bijvoorbeeld, accommodaties geboekt via een andere website als onderdeel van een pakket komen niet in aanmerking voor de Prijsgarantie. De Prijsgarantie is van toepassing op de kosten van de geboekte reis, inclusief belastingen en toeslagen die we ten tijde van uw boeking hebben geïnd. De Prijsgarantie is niet van toepassing op belastingen of toeslagen die door u aan een derde partij zijn betaald, zoals belastingen of toeslagen die een accommodatie rechtstreeks bij u in rekening brengt tijdens uw verblijf in de accommodatie. De Prijsgarantie is niet beschikbaar voor boekingen op websites waar de accommodatie of andere boekingsdetails niet voor de aankoop bekend zijn. U dient te voldoen aan alle vereisten met betrekking tot de lagere prijs (indien van toepassing), inclusief, maar niet beperkt tot, vereisten met betrekking tot woonplaats, regio en leeftijd.

 

12.3.   Vergelijking dient algemeen beschikbaar te zijn

 

De Prijsgarantie wordt alleen toegepast op prijzen die zowel geadverteerd worden aan als beschikbaar zijn voor het algemeen publiek. Dit geldt ook voor onze Geheime prijzen. De Prijsgarantie is niet van toepassing op tarieven die aangeboden worden via online lidmaatschapsprogramma's van concurrenten; zakelijke kortingen of tarieven; prijzen met betrekking tot groepen, charters, rewards-programma's, incentives, vergaderingen, congressen, consolidators of vliegpersoneel; prijzen verkregen via een veiling of vergelijkbare procedure; of prijzen alleen beschikbaar door gebruik van een coupon of andere aanbieding die niet aan het algemeen publiek wordt aangeboden. Het lagere tarief mag niet afkomstig zijn van een website waarnaar u belt om het tarief te verkrijgen of van een ontvangen e-mail. 

 

12.4.   Verificatie van claims

 

Alle verzoeken zijn onderhevig aan verificatie door Hotels.com. Wij aanvaarden geen screenshots of ander materiaal bedoeld als bewijs van een lagere prijs dat wij niet onafhankelijk kunnen bevestigen. Verzoeken die naar ons inziens resulteren uit een drukfout of andere fout, frauduleus zijn of te kwader trouw zijn ingediend, zullen wij niet verifiëren. 

 

12.5.   Wijzigingen aan Prijsgarantie

 

Wij behouden ons het recht voor de Prijsgarantie te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u, naar eigen inzicht te wijzigen of beëindigen of de beschikbaarheid ervan voor om het even welke persoon te beperken. De voorwaarden die gelden wanneer u de claim indient, bepalen of u in aanmerking komt voor de Prijsgarantie. Wanneer wij een bepaling in deze Voorwaarden & Bepalingen betreffende Prijsgarantie niet ten uitvoer brengen, houdt dat geen vrijstelling van de betreffende bepaling in.

 

13.  KORTINGSCODES

 

Van tijd tot tijd kunnen er kortingscodes beschikbaar zijn om op deze website te gebruiken. Kortingcodes (‘Coupons’) kunnen toegepast worden op vooruitbetaalde accommodatieboekingen, met uitzondering van boekingen bij niet-deelnemende accommodaties. Voor elke specifieke Coupon wordt een lijst met niet-deelnemende accommodaties beschikbaar gesteld.  Deze lijst kan op elk moment worden gewijzigd. Coupons zijn onderhevig aan de onderstaande regels en raadpleeg de communicatie met betrekking tot de betreffende Coupon voor specifieke beperkingen op het gebruik van Coupons. 

 

 • Coupons met een korting in een specifieke valuta (bijvoorbeeld 10 euro korting) kunnen niet gebruikt worden voor boekingen die in een andere valuta worden betaald. 
 • In geval van een boeking van meerdere kamers (d.w.z. als u 2 of meer kamers in dezelfde boeking boekt) (i) is de korting alleen van toepassing op de prijs van de eerste kamer in de boekingsaanvraag en (ii) er dient aan eventuele minimale bestedingsvereisten te worden voldaan bij het boeken van die eerste kamer, vóór belastingen en toeslagen.
 • Coupons kunnen niet met andere coupons, aanbiedingen of speciale aanbiedingen worden gecombineerd of bij het inwisselen van uw Hotels.com-bonusnacht(en) worden gebruikt.  
 • Er mag slechts één Coupon per boeking worden gebruikt. De gebruikelijke Voorwaarden & Bepalingen voor boekingen zijn van toepassing en alle boekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Coupons mogen niet worden overgedragen of verkocht.
 • Alle belastingen, bijdragen, kosten en toeslagen zijn van toepassing op reserveringen die met Coupons zijn gemaakt. Deze kosten dienen op het moment van de reservering of rechtstreeks bij de accommodatie betaald te worden en vallen onder uw verantwoordelijkheid.
 • Coupons hebben alleen waarde wanneer ze worden ingewisseld in overeenstemming met alle Voorwaarden & Bepalingen van de aanbieding. Tenzij anders vermeld in de Voorwaarden & Bepalingen van de Coupon, hebben Coupons geen contante waarde en worden er geen terugbetalingen of contante alternatieven aangeboden als een Coupon gedeeltelijk wordt ingewisseld.
 • Coupons voor eenmalig gebruik worden beschouwd als volledig gebruikt zodra een kwalificerende reservering is gemaakt. Deze coupons worden niet geretourneerd of vervangen en er vindt geen restitutie plaats bij gedeeltelijk gebruik van de Coupon. Coupons voor meervoudig gebruik worden beschouwd als volledig gebruikt in overeenstemming met de beperkingen die in de Voorwaarden & Bepalingen voor de afzonderlijke Coupons zijn uiteengezet. 
 • Als de verblijfsdatums van de reis worden gewijzigd na het gebruik van een Coupon, is deze Coupon niet van toepassing op de gewijzigde reisplanning. Coupons mogen niet worden gebruikt voor eerder gemaakte reserveringen. 
 • Coupons mogen niet worden (a) gepubliceerd, overgedragen of verkocht door u of worden (b) verkregen via onbevoegde kanalen, gewijzigd, gekopieerd, nagemaakt en er mag niet mee geknoeid worden op enigerlei wijze. Een dergelijke actie kan ervoor zorgen dat de Coupons ongeldig worden verklaard en kan als fraude worden beschouwd.
 • Coupons mogen niet worden gebruikt door reisbureaus in het programma voor reisbureaus van Hotels.com.

 

Hotels.com kan naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen alle boekingen die met Coupons zijn gemaakt, annuleren als u naar zijn redelijke mening (a) deze Voorwaarden & Bepalingen of de Voorwaarden & Bepalingen van de Coupon heeft geschonden, (b) een ongeldige Coupon heeft gebruikt, (c) Coupons gebruikt om een geboekte accommodatie door te verkopen, of (d) anderszins frauduleus heeft gehandeld. Hotels.com behoudt zich het recht voor om u geen restitutie te bieden voor de geannuleerde boekingen, met inbegrip van enige niet-restitueerbare boekingen.

 

Hotels.com behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor Coupons te wijzigen of Coupons te allen tijde in te trekken en om boekingen te annuleren waarbij de Coupons zijn gebruikt om speculatieve, valse of misleidende boekingen, boekingen in afwachting van de vraag of boekingen met foutief ingediende Coupons te plaatsen.

 

14.  GEHEIME PRIJZEN

 

Geheime prijzen van Hotels.com (‘Geheime prijzen’) zijn beschikbaar voor de volgende gasten:

 

 • leden van Hotels.com Rewards;
  • Als u bent aangemeld bij uw Hotels.com-account wanneer u door de website bladert, dan worden Geheime prijzen voor geselecteerde accommodaties automatisch getoond via de banner ‘Jouw geheime prijs’.
 • gebruikers van de Mobiele app (zoals gedefinieerd in onderstaande Voorwaarden & Bepalingen).
  • Wanneer u de Mobiele app gebruikt, worden Geheime prijzen voor geselecteerde accommodaties automatisch getoond via de banner ‘Jouw geheime prijs’. Een gebruiker van de Mobiele app zal geen Geheime prijzen zien wanneer deze via een ander platform toegang tot de website krijgt, tenzij de gebruiker is aangemeld als lid van Hotels.com Rewards.

 

Geheime prijzen zijn alleen beschikbaar bij geselecteerde accommodaties en op geselecteerde datums. Geheime prijzen worden alleen weergegeven indien van toepassing op uw zoekopdracht en kunnen elk moment worden gewijzigd. Waar een Geheime prijs wordt weergegeven naast een doorgestreepte prijs (bijv. ‘€150 €100’), is de doorgestreepte prijs gebaseerd op het standaardtarief van de accommodatie op onze site, zoals die door de accommodatie is bepaald en doorgegeven.  De sectie ‘Prijzen’ van deze Voorwaarden & Bepalingen geldt ook voor Geheime prijzen.

 

15.  Hotels.com™ Rewards

 

Hotels.com Rewards is het loyaliteitsprogramma van Hotels.com (het ‘Programma’). Voor elke nacht die u boekt en verblijft bij een geschikte Hotels.com Rewards-accommodatie verzamelt u één stempel (‘Stempel’). Als u 10 Stempels bij ons verzamelt, geven we u 1 bonusnacht om in te wisselen (‘Bonusnacht’). Deze Bonusnacht is exclusief belastingen en toeslagen, die u tijdens het inwisselen van uw Bonusnacht dient te betalen. U dient ook een inwisseltoeslag te betalen (‘Inwisseltoeslag’) als u uw Bonusnacht op uw desktop/de mobiele site inwisselt.  Er wordt geen Inwisseltoeslag in rekening gebracht als u uw Bonusnacht op uw mobiele app inwisselt. Alle boekingen moeten online of via onze mobiele app worden gemaakt. U kunt uitsluitend Stempels verzamelen of Bonusnachten inwisselen bij een deelnemende Hotels.com Rewards-accommodatie.

 

Het Programma is voor personen vanaf 18 jaar (of de meerderjarige leeftijd in uw land) die zich bij Hotels.com aanmelden met een geldig e-mailadres en zich voor het Programma registreren. Bedrijven, verenigingen en andere groepen zijn uitgesloten van deelname.

 

15.1.              Beloningsniveaus

 

Het Programma heeft 3 niveaus:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver en
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

U begint als een Hotels.com Rewards-lid. Wanneer u in een lidmaatschapsjaar tussen 10 en 29 Stempels verzamelt, komt u in aanmerking voor Hotels.com Rewards Silver. Wanneer u in een lidmaatschapsjaar 30 Stempels of meer verzamelt, komt u in aanmerking voor Hotels.com Rewards Gold. Een lidmaatschapsjaar loopt voor een jaar vanaf de datum dat u het account aangemaakt had en alle daaropvolgende jaren.

 

Silver- en Gold-leden profiteren van een eigen klantenservicetelefoonnummer dat zij elke dag 24 uur lang kunnen bereiken om een boeking te doen of te beheren. Bovendien zijn er andere voordelen, zoals exclusieve vroegboeksale en exclusieve aanbiedingen. Deze voordelen kunnen gebruikt worden binnen 2 weken nadat u in aanmerking komt als Silver- of Gold-lid en blijven actief voor de rest van het lopende en het volledige volgende lidmaatschapsjaar. Als u niet genoeg Stempels verzamelt om in aanmerking te komen als Silver- of Gold-lid, wordt uw lidmaatschap in het daaropvolgende lidmaatschapsjaar met een niveau verlaagd.

 

15.2.              Stempels verzamelen

 

Voor elke nacht die u verblijft bij een deelnemende Hotels.com Rewards-accommodatie verzamelt u 1 Stempel. Verzamel 10 Stempels en wij geven u 1 Bonusnacht. U dient bij uw Hotels.com-account aangemeld te zijn wanneer u online en via onze mobiele app boekt, zodat verzamelde Stempels na afloop van het verblijf aan uw account kunnen worden toegevoegd. Geef het callcenter het e-mailadres van uw account, zodat verzamelde Stempels na afloop van een telefonische boeking aan uw account kunnen worden toegevoegd. Uitsluitend Hotels.com Rewards-leden verzamelen Stempels. Andere gasten in dezelfde boeking verzamelen geen Stempels. U kunt geen Stempels verzamelen voor accommodatieboekingen die u deed voordat u zich bij het Programma aansloot.

 

We voegen verzamelde Stempels maximaal 72 uur nadat u bent uitgecheckt bij de Hotels.com Rewards-accommodatie toe aan uw account. Als u Stempels verzamelt, maar later blijkt dat uw verblijf niet volledig afgerond was (een ‘Ongeldige stempel’), behouden we het recht voor om alle toepasselijke Ongeldige stempels uit uw account te verwijderen. Dit kan voorkomen wanneer u een boeking annuleert of niet heeft ingecheckt bij de accommodatie, waardoor de Stempels ongeldig worden. Ongeldige stempels tellen niet mee voor de 10 Stempels die u nodig heeft om een Bonusnacht in te kunnen wisselen. U dient mogelijk 35 dagen te wachten om uw Bonusnacht in te wisselen als een aantal van uw Stempels via de optie ‘betaal later/betaal bij de accommodatie’ zijn verzameld.

 

U heeft altijd toegang tot uw account om te controleren hoeveel Stempels u heeft verzameld. U dient u gewoon aan te melden bij uw Hotels.com-account, onze mobiele app te gebruiken, of ons callcenter te bellen. U bent verantwoordelijk voor de correcte informatie in uw account. Als u meent dat u een incorrect aantal Stempels verzameld heeft, helpen we u om dit te controleren. Als boekingen ongeldig zijn, zoals eerder vermeld, worden ze uit uw account verwijderd.

 

In aanvulling op de bovenstaande informatie, verzamelt u ook geen Stempels bij:

 • boekingen die via partnerwebsites van Hotels.com werden gedaan;
 • boekingen die u deed voordat u zich bij het Programma aansloot;
 • pakketboekingen, bijv. vlucht + accommodatie;
 • sommige boekingen die met een coupon, voucher of kortingscode werden gedaan. Lees de toepasselijke boekingsvoorwaarden;
 • boekingen die via Groepsreisservices werden gedaan;
 • boekingen waarvoor u niets betaalt, d.w.z. gratis boekingen.

 

15.3.              Bonusnachten inwisselen

 

Wanneer u 10 Stempels heeft verzameld, ontvangt u 1 Bonusnacht om in te wisselen bij een deelnemende Hotels.com Rewards-accommodatie. U kunt uw Bonusnacht online en via onze mobiele app inwisselen.

 

De maximumwaarde van uw Bonusnacht is gebaseerd op de waarde van de 10 verzamelde Stempels, op voorwaarde dat deze niet vervallen zijn. Deze waarde is gelijk aan de gemiddelde dagprijs, exclusief belastingen en toeslagen, van de eerder verzamelde Stempels. Als u een Stempel heeft verzameld tegen een Geheime prijs van Hotels.com (zoals hierboven gedefinieerd), dan geldt deze prijs in plaats van de reguliere prijs voor de berekening. De Bonusnacht is exclusief belastingen, toeslagen, maaltijden en andere extra kosten. Deze dient u zelf te betalen. U dient ook de Inwisseltoeslag te betalen als u uw Bonusnacht via uw desktop/de mobiele website inwisselt. Er wordt geen Inwisseltoeslag in rekening gebracht als u uw Bonusnacht via onze mobiele app inwisselt.

 

Als u bij het verzamelen van uw 10 Stempels verschillende valuta's heeft gebruikt, dan wordt de waarde van elke Stempel berekend op basis van de valuta van het land waarin u zich begaf toen u zich voor het Programma registreerde.

 

Bonusnachtverblijven zijn onderhevig aan alle toepasselijke Voorwaarden & Bepalingen die voor onze boekingen gelden. U verzamelt geen Stempel wanneer u uw Bonusnacht inwisselt. Stempels hebben geen contante waarde en Bonusnachten kunnen niet voor contanten worden ingewisseld.

 

Als u een Bonusnacht inwisselt voor een verblijf dat goedkoper is dan de waarde van de Bonusnacht, dan krijgt u verschil niet terug in contanten, als een tegoed of enig ander krediet. U kunt uw Bonusnacht inwisselen voor een verblijf dat duurder is dan de waarde van de Bonusnacht. U dient hiervoor alleen de meerwaarde van de boeking te betalen.

 

Als u meer dan 1 Bonusnacht heeft, kunt u kiezen op welke boeking u deze wilt toepassen. Als u ervoor kiest meerdere Bonusnachten voor dezelfde boeking te gebruiken, wordt er een Inwisseltoeslag in rekening gebracht voor elke Bonusnacht die u inwisselt. U kunt uw Bonusnacht niet combineren met andere aanbiedingen, coupons, vouchers of codes, tenzij het tegendeel expliciet in de voorwaarden wordt vermeld. Dit betekent dat u meestal geen extra korting krijgt op een boeking waarop al een Bonusnacht werd toegepast.

 

Als u uw Bonusnacht inwisselt voor een boeking van meer dan 1 nacht, passen we de waarde ervan automatisch toe op de duurste nacht in die boeking, tot op de hoogte van zijn maximumwaarde.

 

Boekingen met een Bonusnacht zijn onderhevig aan het annuleringsbeleid van de toepasselijke Hotels.com Rewards-accommodatie. Als u een Bonusnacht annuleert waarvoor, als u voor de boeking had betaald en deze had geannuleerd, u recht had gehad op een volledige terugbetaling, zetten wij uw Bonusnacht terug op uw account en betalen we een eventuele Inwisseltoeslag terug.  Als u een Bonusnacht annuleert waarvoor, als u voor de boeking had betaald en deze had geannuleerd, u recht had gehad op een terugbetaling van 1-99%, zetten wij de Bonusnacht niet terug op uw account, maar betalen we u wel een eventuele Inwisseltoeslag terug.Als u een Bonusnacht annuleert waarvoor, als u voor de boeking had betaald en deze had geannuleerd, u geen recht had gehad op een eventuele terugbetaling, zetten wij uw Bonusnacht niet terug op uw account en betalen we een eventuele Inwisseltoeslag niet terug.

 

Als u de verblijfsdatums van een boeking met een Bonusnacht wilt wijzigen, dient u de boeking te annuleren, te wachten totdat de Bonusnacht terug op uw account staat en opnieuw te boeken, zodat u uw Bonusnacht op uw nieuwe boeking kunt toepassen.

 

15.4.              VIP Access-accommodaties 

 

Gold- en Silver-leden van Hotels.com Rewards komen in aanmerking voor exclusieve voorzieningen bij geselecteerde VIP Access-accommodaties. Of u in aanmerking komt voor de voorzieningen is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. De geboden voorzieningen komen overeen met de voorzieningen die op het moment van boeken bij de accommodatie staan vermeld. De voorzieningen verschillen per accommodatie en kunnen elk moment worden gewijzigd. Mogelijk is een minimale verblijfsduur vereist.

 

Accommodaties die tot het VIP Access-accommodatienetwerk behoren, bieden exclusieve voorzieningen aan die per accommodatie kunnen variëren en op elk moment en zonder kennisgeving vooraf kunnen worden gewijzigd. De voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden uitsluitend naar goeddunken van de accommodatie en op basis van beschikbaarheid verstrekt aan reisgenoten voor wie via het Gold- of Silver-account van het lid is geboekt.

 

Gold- en Silver-leden kunnen bij VIP Access-accommodaties gegarandeerd gebruikmaken van gratis wifi. Dit betreft standaardwifi. Premium wifi is mogelijk tegen een toeslag beschikbaar. Dit kan op elk moment worden gewijzigd. 

 

Gold-leden komen bij deelnemende VIP Access-accommodaties mogelijk in aanmerking voor upgrades tijdens het inchecken, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Of u in aanmerking komt voor de kamerupgrade is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. Upgrades van VIP Access-accommodaties zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden uitsluitend naar goeddunken van de accommodatie en op basis van beschikbaarheid uitgebreid naar extra kamers die via het Gold-account van het lid zijn geboekt. Een kamerupgrade kan een gratis upgrade naar een ander kamertype van meer waarde of hogere kwaliteit inhouden. In plaats van een kamerupgrade kunnen reizigers ook een voorkeursverdieping of voorkeurslocatie op een verdieping naar keuze aangeven, bijvoorbeeld uit de buurt van de lift of ijsmachine. Kamerupgrades kunnen niet worden gereserveerd. 

 

Gold-leden komen bij deelnemende VIP Access-accommodaties mogelijk in aanmerking voor vroeg inchecken en laat uitchecken, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Of u in aanmerking komt voor vroeg inchecken en laat uitchecken, is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. Vroeg inchecken en laat uitchecken is alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en wordt uitsluitend naar goeddunken van de accommodatie en op basis van beschikbaarheid uitgebreid naar reisgenoten voor wie via het Gold-account van het lid is geboekt.

 

15.5.              Wijzigingen aan Hotels.com™ Rewards, vervallen van stempels en beëindiging van programma

 

Uw Stempels vervallen niet zolang u uw account minstens een keer per 12 maanden gebruikt. Dit betekent dat u in deze periode minstens een Stempel dient te verzamelen of een Bonusnacht dient in te wisselen om de vervaldatum van uw account met 12 maanden te verlengen. Als u in een periode van 12 maanden geen Stempels verzamelt of Bonusnachten inwisselt, vervallen al uw Stempels en wordt uw account gedeactiveerd. In zulke gevallen worden uw Stempels niet teruggegeven. Meld u bij uw account aan om te controleren wanneer uw Stempels vervallen.

 

Wij kunnen onze Voorwaarden & Bepalingen van Hotels.com zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, met inbegrip van de regels voor het verzamelen van Stempels, de lidmaatschapsniveaus, hun voorwaarden en voordelen, de regels omtrent het inwisselen van uw Bonusnacht, de lijst van deelnemende Hotels.com Rewards-accommodaties en de maximumwaarde van een Bonusnacht. Wij informeren u over deze wijzigingen via e-mail of op onze website Hotels.com, dus zorg ervoor dat u uw account regelmatig controleert.

 

Het Hotels.com Rewards-programma heeft geen einddatum, maar kan op elk moment door ons worden beëindigd. Vanaf de dag dat het einde van het Programma wordt aangekondigd, heeft u 30 dagen de tijd om enige Bonusnachten in uw account in te wisselen. Na deze periode vervallen alle Bonusnachten, zonder vergoeding.

 

Door Stempels te verzamelen en Bonusnachten in te wisselen in het Hotels.com Rewards-programma, aanvaardt u onze Voorwaarden & Bepalingen. U bent verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van enige wijzigingen die we in het Programma aanbrengen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

 

15.6.              Hotels.com™ Rewards: algemeen

 

We behouden het recht om uw lidmaatschap op te zeggen als u het account op frauduleuze wijze gebruikt of het programma gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met onze Voorwaarden & Bepalingen, nationale of regionale wetten, regels, statuten of verordeningen. U verliest uw verzamelde Stempels en voordelen als wij uw lidmaatschap opzeggen. We behouden ook het recht om passende administratieve en/of juridische acties te ondernemen, waaronder strafrechtelijke vervolging (indien noodzakelijk).

 

Zolang u lid bent van Hotels.com Rewards, ontvangt u e-mails met updates over uw account of transacties. Verzamelde Stempels kunnen altijd teruggenomen worden. U kunt uw Stempels niet verkopen, overdragen of combineren met de Stempels van een ander lid. Stempels en Bonusnachten kunnen niet worden overgedragen bij het overlijden van een lid, geschillen binnen huiselijke kring of anderszins krachtens de wet. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims en vergelijkbare kwesties exclusief individueel worden behandeld door de toepasselijke rechtbank van Nederland.

 

Alle zaken en vragen met betrekking tot deze Voorwaarden & Bepalingen van Hotels.com of uw rechten en verplichtingen, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 

Het Programma is ongeldig waar dit volgens de wet verboden is. Wanneer wij een bepaling in deze Voorwaarden & Bepalingen van Hotels.com niet ten uitvoer brengen, houdt dat geen vrijstelling van de betreffende of een andere bepaling in.

 

Onze beslissingen ten aanzien van vragen of geschillen met betrekking tot het Programma zijn definitief.

 

16.  BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, FOTO'S EN CONTENT VAN GEBRUIKERS

 

Hotels.com kan beoordelingen, opmerkingen, foto's en ander materiaal weergeven met betrekking tot accommodaties en andere vakantie- of reiservaringen (‘Beoordelingen’). Hotels.com kan gebruikers van deze website ook een mogelijkheid bieden om Beoordelingen (‘Gebruikersbeoordelingen’) te publiceren. U doet afstand van enige eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersbeoordelingen en deze beoordelingen mogen door Hotels.com en diens partners zonder uw toestemming vrijelijk worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd en beschikbaar worden gesteld via elk medium en in welke vorm dan ook. Indien deze mogelijkheid voor het publiceren van Gebruikersbeoordelingen wordt aangeboden, stemt u er uitdrukkelijk mee in uitsluitend Gebruikersbeoordelingen in te dienen die relevant zijn voor de betreffende service en te voldoen aan deze Voorwaarden & Bepalingen en de bijbehorende richtlijnen die op deze website worden weergegeven.

 

U verleent Hotels.com en diens dochterondernemingen en zakelijke partners (gezamenlijk, de ‘Bedrijven van Hotels.com’) en de aangesloten, co-branded en/of gekoppelde websitepartners via wie we diensten verlenen (gezamenlijk, de ‘Partners van Hotels.com’) een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht op:

 

(a) het gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken maken en in het openbaar weergeven en uitvoeren van dergelijke Gebruikersbeoordelingen over de hele wereld in alle media, nu bekend of hierna bedacht; en

 

(b) het gebruik van de naam die u indient in verband met dergelijke Gebruikersbeoordelingen. U erkent dat de bedrijven van Hotels.com naar uw Gebruikersbeoordelingen kunnen verwijzen (bijv. de vermelding van uw naam en stad in een door u ingediende Beoordeling van een accommodatie) naar ons eigen goeddunken, en dat zulke Gebruikersbeoordelingen met onze leverancierspartners gedeeld kunnen worden.

 

U geeft de Bedrijven van Hotels.com bovendien het recht om een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen enige persoon of entiteit die uw rechten of die van de Bedrijven van Hotels.com in de Gebruikersbeoordelingen geschonden heeft door deze Voorwaarden & Bepalingen te overtreden. U erkent en gaat ermee akkoord dat aan Gebruikersbeoordelingen geen vertrouwelijkheids- of eigendomsrechten kunnen worden toegekend. U wijst expliciet alle ‘morele rechten’ af (incl. de rechten van toeschrijving of integriteit) die in uw Gebruikersbeoordelingen kunnen blijven bestaan, en gaat akkoord dat u geen bezwaren heeft tegen de publicatie, gebruik, wijziging, verwijdering of exploitatie van uw Gebruikersbeoordelingen door ons, de Partners van Hotels.com, de Bedrijven van Hotels.com of onze partners of licentiehouders.

 

Door gebruik te maken van een dergelijke dienst verklaart en garandeert u het volgende:

 

 • U bezit of heeft anderszins zeggenschap over alle rechten voor de Gebruikersbeoordelingen die u publiceert.
 • De ingediende Gebruikersbeoordelingen zijn op het moment van publicatie feitelijk juist.
 • Door u ingediende Gebruikersbeoordelingen zijn niet in strijd met de gebruiksvoorwaarden, de richtlijnen of het beleid van Hotels.com (zoals van toepassing van tijd tot tijd).
 • U publiceert niet doelbewust of roekeloos informatie die enige persoon of zijn/haar bedrijf (fysieke) schade kan berokkenen en u zult met name geen opmerkingen, informatie of materialen publiceren die onwaar, schadelijk, lasterlijk, smadelijk of obsceen zijn of redelijkerwijs als zodanig kunnen worden opgevat. 
 • U misleidt of bedriegt niet en zult niet deelnemen aan of aanmoedigen tot frauduleuze of illegale activiteiten.
 • U publiceert of distribueert geen informatie of materialen die het eigendom zijn van derden, tenzij u over de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de betreffende partij beschikt om dit te doen. 
 • Alle ingediende foto's zijn onderhevig aan onze Fotorichtlijnen.

 

We wijzen u op het feit dat de beoordelingen die op de website worden weergegeven afkomstig zijn van geverifieerde gebruikers die hebben verbleven in een accommodatie die is geboekt op Hotels.com of op de website van een van de andere merken van de Expedia-groep. Hotels.com doet geen uitspraken over eigenaarschap, affiliatie met of onderschrijving van enige foto's die eindgebruikers via onze websites indienen. Hotels.com bewerkt geen ingediende Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen en is voor zover maximaal toegestaan door de wet op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen of de publicatie, het gebruik of de distributie hiervan. Daarnaast worden de meningen of opmerkingen in Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen, die de persoonlijke meningen zijn van de individuen die deze hebben geplaatst, niet door Hotels.com geverifieerd, onderschreven of goedgekeurd. Eventuele beslissingen genomen op basis van weergegeven Beoordelingen of opmerkingen op de website zijn geheel voor uw rekening. Van tijd tot tijd kan Hotels.com gasten incentives aanbieden om Gebruikersbeoordelingen in te dienen (bijv. via een couponcode, deelname aan prijstrekkingen, enz.). Het is voor ons belangrijk dat Gebruikersbeoordelingen onpartijdig en eerlijk zijn. Deze incentives worden beschikbaar gesteld, ongeacht of een Gebruikersbeoordeling positief of negatief is.

 

Hotels.com behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht en om wat voor reden dan ook Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen te publiceren of verwijderen (zonder kennisgeving). Hierbij gaat het onder andere om situaties waarin Hotels.com een klacht van een derde partij ontvangt en/of reden heeft om te geloven dat in strijd is gehandeld met deze Voorwaarden & Bepalingen of met de richtlijnen inzake beoordelingen/indiening van foto's.

 

17.  FOTORICHTLIJNEN

 

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen geen foto's of andere materialen op de website indienen.

 

U gaat ermee akkoord dat alle ingediende foto's aan de volgende voorwaarden dienen te voldoen:

 

 • Ter zake doende - alle foto's dienen relevant te zijn voor de accommodatie, het restaurant, de locatie of algemene reiservaringen.
 • Geschikt voor de gemeenschap/gezinsvriendelijk.
 • Origineel - u mag enkel uw eigen foto’s indienen.
 • Elke afzonderlijke foto dient kleiner dan 5 MB te zijn. Ingediende foto's dienen de bestandsindeling .jpg, .bmp, .gif of .png te hebben.

 

U gaat ermee akkoord dat u geen foto's of materialen indient die

 

 • illegaal, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, vulgair, aanstootgevend of beledigend zijn; 
 • inbreuk maken op de privacy of de persoonlijke rechten van een persoon of rechtspersoon;
 • betrekking hebben op kinderen of derden zonder dat deze hiervoor toestemming hebben gegeven (voor kinderen jonger dan 18 jaar heeft u toestemming van de ouders nodig);
 • niet uw originele werk zijn of van andere bronnen afkomstig zijn (persoonlijk of commercieel);
 • inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij;
 • logo's, merknamen, promotiemateriaal of enige andere inhoud die bestemd is voor commerciële doeleinden bevatten; of
 • virussen of andere schadelijke code bevatten die bedoeld is om schade te veroorzaken of kan resulteren in schade aan de computers en systemen van Hotels.com en/of de gebruikers hiervan.

 

18.  NOTIFICATIES VAN INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 

18.1.              Hotels.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van u hetzelfde. Hotels.com heeft een beleid en handhaaft het beleid om gebruikers niet toe te staan materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de copyrights of handelsmerkrechten van anderen en onder passende omstandigheden zal Hotels.com het account beëindigen van abonnees en rekeninghouders die recidiverende overtreders zijn. Herhaalde plaatsing van inbreukmakend materiaal is een reden voor beëindiging van de dienst.

 

18.2.              Copyrightclaims. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (in de VS), de Richtlijn inzake elektronische handel (in de EU) en soortgelijke wetten met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde online content, als u denkt dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk op of via de website, vul dan en dien het schriftelijk klachtenformulier voor schending van het copyright (Copyright Infringement Complaint Form) van Hotels.com (de ‘Kennisgeving’) in bij de hieronder vermelde aangewezen agent voor copyright van Hotels.com. Na ontvangst van een Kennisgeving neemt Hotels.com de nodige maatregelen, met inbegrip van verwijdering van het aangevochten materiaal van de website en/of beëindiging van het account van de Hotels.com-gebruiker bij gepaste omstandigheden.

 

Neem het volgende in de Kennisgeving op:

(1)                Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één online website onder een enkele notificatie vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website.

(2)                Identificatie van de afbeeldingen of materialen die vermeend inbreuk maken op uw auteursrechtelijk beschermde werk of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en waarvan u denkt dat deze verwijderd dienen te worden, met voldoende informatie om Hotels.com in staat te stellen de specifieke afbeeldingen of het specifieke materiaal te lokaliseren.

(3)                Uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken.

(4)                De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het copyright, diens vertegenwoordiger of de wet.

(5)                De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is juist en, op straffe van meineed, verklaar ik dat (kies er één) (i) ik de eigenaar ben of (ii) ik gemachtigd ben om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

(6)                En een fysiek of elektronisch ondertekende bevestiging van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt wordt geschonden.

 

Lever de Kennisgeving aan de aangewezen agent voor copyright van Hotels.com:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legel Department - Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten

 

                     E-mail: hotels-copyright@hotels.com

Telefoon: 206-481-7200

 

Om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw Kennisgeving te bespoedigen, downloadt, voltooit en retourneert u het klachtenformulier voor schending van het copyright van Hotels.com dat bij deze Voorwaarden & Bepalingen is gevoegd.

 

18.3.              Tegenberichten over copyright. Indien door u geplaatst materiaal is verwijderd naar aanleiding van een copyrightclaim, kunt u per e-mail of reguliere post een tegenbericht indienen, waarin de onderstaande informatie staat vermeld. Mogelijk wilt u juridisch advies inwinnen voordat u tot deze actie overgaat.

 

Vermeld de volgende details: 

                (1)          Identificatie van de specifieke content die is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar de betreffende content op de website verscheen. Vermeld indien mogelijk de URL.

                    (2)        Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

  (3)          Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court van het juridische gebied waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een juridisch gebied waarin Hotels.com gevestigd is, en dat u een gerechtelijke oproep te verschijnen accepteert van de partij die uw content heeft gemeld, of van de vertegenwoordiger van die partij.

  (4)          De volgende verklaring: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de content die hierboven is aangegeven, is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie.”

Onderteken de verklaring en verzend het geheel naar het volgende adres of e-mailadres:

 
De aangewezen agent voor copyright van Hotels.com:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legel Department - Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten

 

                     E-mail: hotels-copyright@hotels.com

Telefoon: 206-481-7200

 

Om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw Kennisgeving te bespoedigen, downloadt, voltooit en retourneert u het tegenberichtformulier voor schending van het copyright van Hotels.com dat bij deze Voorwaarden & Bepalingen is gevoegd.

 

18.4.              Handelsmerkenclaims. Als u denkt dat de website, een vermelding of bepaalde content inbreuk maakt op of misbruik maakt van uw handelsmerk, vult u een schriftelijk klachtenformulier voor misbruik van het handelsmerk (Trademark Misuse Complaint Form) van Hotels.com in en stuurt u dit naar de onderstaande agent voor handelsmerken van Hotels.com. Na ontvangst van een Kennisgeving neemt Hotels.com de nodige maatregelen, met inbegrip van het informeren van de leverancier of gebruiker die het vermeende inbreukmakende materiaal heeft geplaatst over de klacht, met een verzoek om deze klacht in ogenschouw te nemen en erop te reageren, verwijdering van duidelijk inbreukmakende aanduidingen van de vermelding of website en/of beëindiging van het account van de Hotels.com-gebruiker in passende omstandigheden.

 

Neem het volgende in de Kennisgeving op:

(1)                Identificatie van het handelsmerk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

(2)                Identificatie van de website of vermeldingen waarop het handelsmerk naar verluidt is misbruikt.

(3)                Uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken.

(4)                De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van de bovenstaande aanduiding op de manier waarover wordt geklaagd niet gerechtvaardigd is en niet is toegestaan.

(5)                De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is juist en, op straffe van meineed, verklaar ik dat (kies er één) (i) ik de eigenaar ben of (ii) ik gemachtigd ben om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

(6)                En een fysiek of elektronisch ondertekende bevestiging van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt wordt geschonden.

 

Stuur de Kennisgeving naar:

Handelsmerkenclaims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten

 

                     E-mail: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefoon: 206-481-7200

 

Om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw klacht te bespoedigen, downloadt, voltooit en retourneert u het klachtenformulier voor misbruik van het handelsmerk van Hotels.com die bij deze Voorwaarden & Bepalingen is gevoegd.

 

18.5.              Kennisgevingen met betrekking tot octrooi. Mogelijk zijn een of meer octrooien die eigendom zijn van Hotels.com en/of andere Bedrijven van Hotels.com van toepassing op deze website en de functies en diensten die via de website beschikbaar zijn. Op delen van deze website zijn licenties of een of meer octrooien van toepassing. Overige octrooien zijn in behandeling. 

 

19.  KLACHTEN VAN KLANTEN

 

Als u assistentie zoekt bij eventuele vragen of klachten die u heeft over uw boeking of een dienst via de website, dan staat Hotels.com voor u klaar. In het geval dat u een klacht indient en/of recht heeft op compensatie van de aanbieder van de reisdienst naar aanleiding van een probleem met uw geboekte dienst, helpt Hotels.com u en (indien van toepassing) de externe aanbieder van de reisdienst in een poging het probleem te op te lossen.

Vragen over of verzoeken om informatie of klachten tijdens en na een reis kunnen worden verzonden naar het e-mailadres of u kunt de klantenservice bellen via de gegevens in het portaal ‘neem contact met ons op’ onder ‘Ondersteuning & Veelgestelde vragen’ op de website. De klantenservice ontvangt klachten namens de aanbieders van de desbetreffende reisdiensten.

Meld eventuele problemen die u ervaart tijdens hun reis (of zo snel als redelijkerwijs praktisch is) via het bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres, zodat maatregelen kunnen worden genomen om het probleem op te lossen en de schade voor u te beperken. Om tot een oplossing te kunnen komen, wordt u aangemoedigd klacht(en) binnen 30 dagen na afloop van de reis in te dienen.

Klachten over het verlies of de diefstal van of schade aan bagage, kleding of persoonlijke bezittingen tijdens het verblijf en waarover u geen controle heeft, dienen met de accommodatie of desbetreffende aanbieder van de reisdienst te worden opgenomen.

Eventuele klachten op papier kunnen rechtstreeks naar de desbetreffende aanbieder van de reisdiensten worden verstuurd op het adres dat is vermeld in hun Regels & Beperkingen of naar Hotels.com. Klachten op papier kunnen worden verstuurd naar:

 

 

Het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie (Online Dispute Resolution Platform) is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr .

 

20.  AANSPRAKELIJKHEID

 

20.1.              Aansprakelijkheid van Hotels.com

 

Hotels.com bezit en exploiteert de website die fungeert als tussenpersoon tussen u en de desbetreffende aanbieders van reisdiensten. Bij het maken van een boeking gaat u een contract aan met de desbetreffende aanbieder van reisdiensten en de aansprakelijkheid aangaande dergelijke reisdiensten is in overeenstemming met hoe deze in Sectie 20.2 hieronder wordt uiteengezet.

Wat betreft schade die u wordt berokkend als resultaat van uw gebruik van de website (maar exclusief schade in verband met een reisdienst die via de website is geboekt, overeenkomstig de uiteenzetting in Sectie 20.2 hieronder) en overeenkomstig de beperkingen die in deze Voorwaarden & Bepalingen zijn uiteengezet, stemt u ermee in dat Hotels.com noch zijn partners aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen als gevolg van het gebruik van de website, eventuele vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken of van uw gebruik van links op de website. Wat betreft de aansprakelijkheid van verplichtingen van Hotels.com onder deze Voorwaarden & Bepalingen, of indien Hotels.com aansprakelijk wordt geacht voor verliezen of schade onder deze Voorwaarden & Bepalingen (exclusief alle aansprakelijkheid die in Sectie 20.2 wordt uiteengezet; deze is onderhevig aan de beperkingen in die sectie), is Hotels.com uitsluitend aansprakelijk jegens u voor directe schade die:

(i)                  door zowel u als Hotels.com redelijkerwijs voorzienbaar was;

(ii)                daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en

(iii)               rechtstreeks te wijten is aan de acties van Hotels.com,

en in het geval van eventuele aansprakelijkheid van Hotels.com overschrijdt zulke aansprakelijkheid in geen geval in totaal de grootste waarde van (a) de kosten die door u voor de reisdiensten in kwestie zijn betaald of (b) honderd dollar (USD 100,00) of het equivalent daarvan in lokale valuta.

Informatie die op de website wordt weergegeven is verstrekt aan Hotels.com door leveranciers die de informatie die hun diensten beschrijft verstrekken. Hotels.com toont deze informatie vervolgens op de website aan u (zoals foto’s, productbeschrijvingen, voorzieningen, gezondheids- en veiligheidsnormen, Regels & Beperkingen en de Voorwaarden & Bepalingen voor de dienst). Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier(s) van de reisdienst om te zorgen dat dergelijke informatie die aan Hotels.com wordt verstrekt, correct, volledig en actueel is.   Hotels.com is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van dergelijke informatie, tenzij en alleen voor zover Hotels.com dergelijke onjuistheden direct heeft veroorzaakt. Dit geldt ook voor onjuistheden in accommodatiebeoordelingen die uitsluitend zijn bedoeld als richtlijn en geen officiële beoordeling mogen vormen.

Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze Voorwaarden & Bepalingen, wordt/worden alle informatie, software of diensten op de website verstrekt zonder enige garantie (expliciet of impliciet) of enige vorm van geïmpliceerde voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Dergelijke geïmpliceerde voorwaarden en garanties zijn uitgesloten. Inclusie of aanbieding van diensten op deze website staat niet gelijk aan goedkeuring of aanbeveling door Hotels.com of een van zijn partners voor dergelijke diensten.

 

20.2.              Aansprakelijkheid betreffende de reisdiensten die via de website worden geboekt

 

Als Hotels.com de desbetreffende dienst beschikbaar heeft gesteld (zoals uiteengezet in deze Voorwaarden & Bepalingen), is Hotels.com, voor zover wettelijk toegestaan en afhankelijk van uitzonderingen en beperkingen die in deze Voorwaarden & Bepalingen en/of de relevante Regels & Beperkingen die van toepassing zijn op de reisdienst die u heeft geboekt zijn uiteengezet, alleen aansprakelijk jegens u voor directe schade die:

 

(i)                  door zowel u als Hotels.com redelijkerwijs voorzienbaar was;

(ii)                daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en

(iii)               rechtstreeks te wijten is aan de acties van Hotels.com bij het verstrekken van de reisdiensten,

 

en in geval van aansprakelijkheid van Hotels.com onder deze Sectie 20.2, overschrijdt deze in geen geval de totale kosten die de u aan Hotels.com voor de dienst in kwestie heeft betaald.

 

Indien de dienst aan u wordt verstrekt door een derde partij (d.w.z. door een aanbieder van accommodatie met een regeling waarbij u later betaalt), is de aansprakelijkheid van die aanbieder van reisdiensten in overeenstemming met de relevante Regels & Beperkingen die van toepassing zijn op de reisdienst waarvan de Regels & Beperkingen voor u beschikbaar zijn gesteld voordat u uw boeking voltooide. Deze aanbieders van reisdiensten zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten of medewerkers van Hotels.com of diens partners. Hotels.com en diens partners zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, uitspraken, waarborgen, inbreuken of nalatigheden van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of kosten die hieruit voortvloeien.

 

U heeft bepaalde wettelijke rechten. De uitsluitingen en beperkingen die in deze Voorwaarden & Bepalingen zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing voor zover door de wet toegestaan. Niets in deze Voorwaarden & Bepalingen wordt geacht de aansprakelijkheid van Hotels.com voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van Hotels.com te beperken of uit te sluiten.

 

21.  VRIJWARING 

 

U gaat ermee akkoord om Hotels.com, diens partners en/of hun respectieve leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, verliezen, schade, boetes, penaliteiten of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en administratiekosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van: (a) een inbreuk op deze Voorwaarden & Bepalingen of de Regels & Beperkingen / documenten waarnaar hierin wordt verwezen door u; (b) een schending van enige wet of de rechten van een derde partij door u; of (c) uw gebruik van deze website. 

 

22.  LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Hotels.com worden geëxploiteerd. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Hotels.com heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik ervan. Opname door Hotels.com van hyperlinks naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites. 

 

23.  OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE 

Software die via deze website beschikbaar wordt gesteld om te downloaden (‘Software’) is het auteursrechtelijke eigendom van Hotels.com, diens partners en/of hun leveranciers. Voor uw gebruik van de Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de Software (‘Licentieovereenkomst’). U mag Software die door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld of die een Licentieovereenkomst bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

 

Voor Software die niet geleverd wordt met een Licentieovereenkomst verleent Hotels.com, L.P. u, de gebruiker, hierbij een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat u de bevoegdheid geeft om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze website, met inachtneming van deze Voorwaarden & Bepalingen en uitsluitend voor dit doel. Alle software wordt gratis aan u verstrekt.

Uw gebruik van kaarten op deze website wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Google en de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft. Google en Microsoft behouden zich het recht voor om hun Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaringen te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Klik hier voor meer informatie:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat alle Software, inclusief, zonder enige beperking, alle op deze website voorkomende HTML-codes en Active-X-commando's, eigendom zijn van Hotels.com, diens partners en/of hun respectieve leveranciers en wordt beschermd op grond van auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover dit maximaal mogelijk is.

 

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE IS ALLEEN GEWAARBORGD CONFORM DE VOORWAARDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

 

U erkent dat de Software en eventuele bijgevoegde documentatie en/of technische informatie zijn onderworpen aan de toepasselijke exportwetten en -regelgeving van de VS. U stemt ermee in om de Software niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct of indirect, aan landen die vallen onder de exportbeperkingen van de VS.

 

24.  ALGEMEEN

 

U gaat ermee akkoord dat er geen enkel(e) joint venture, partnerschap, arbeidsbetrekking of agentschapsrelatie tussen u en Hotels.com voortvloeit uit deze Voorwaarden & Bepalingen of uit het gebruik van deze website.

 

De uitvoering van Hotels.com op grond van deze Voorwaarden & Bepalingen is onderhevig aan bestaande wetgeving en juridische procedures en niets in deze Voorwaarden & Bepalingen is in afwijking van het recht van Hotels.com tot nakoming van wettelijke verzoeken of verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van deze website of informatie die aan Hotels.com is verstrekt of door Hotels.com is verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik.

 

Als een deel van deze Voorwaarden & Bepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven uiteen zijn gezet, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en deze Voorwaarden & Bepalingen blijven van kracht.

 

Als Hotels.com op enig moment niet één van de bepalingen van deze Voorwaarden & Bepalingen inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

 

Deze Voorwaarden & Bepalingen (en alle Regels & Beperkingen/Voorwaarden & Bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Hotels.com ten aanzien van deze website en hebben voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, zowel elektronisch als mondeling en schriftelijk, tussen u en Hotels.com met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze Voorwaarden & Bepalingen en alle kennisgevingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Voorwaarden & Bepalingen, in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde condities als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en onderhouden.

 

Fictieve namen van bedrijven, producten, mensen, personages en/of gegevens genoemd op deze website of in deze Voorwaarden & Bepalingen zijn niet bedoeld als aanduiding van werkelijke personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.

 

Alle hierin niet nadrukkelijk genoemde rechten zijn voorbehouden.

 

25.  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van Nederland. U gaat hierbij akkoord met de exclusieve bevoegdheid en jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in elk rechtsgebied waarin niet het volle recht wordt gedaan aan alle bepalingen in deze Voorwaarden & Bepalingen, met inbegrip, maar zonder beperking van, deze sectie.

 

26.  GEBRUIK VAN DE APP.

 

In deze sectie worden de aanvullende Voorwaarden & Bepalingen (‘App-gebruiksvoorwaarden’) beschreven die gelden voor uw gebruik op uw mobiele telefoon, smartphone of ander mobiel apparaat van onze applicatie ‘Hotels.com Mobile’ (de ‘Mobiele app’). Door via de Applicatie de knop ‘Accepteren’ te selecteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan:

 

 • deze Voorwaarden & Bepalingen;
 • deze App-gebruiksvoorwaarden; en
 • onze Privacyverklaring.

 

Samen wordt hiernaar hieronder verwezen als ‘ons Beleid/Beleid van de mobiele app’. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan ons Beleid, kunt u de Mobiele app niet gebruiken en dient u de knop ‘Weigeren’ te selecteren en de Mobiele app van uw apparaat te verwijderen.

 

Aangezien u ermee instemt gebonden te zijn aan ons Beleid, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Mobiele app te downloaden, installeren en gebruiken en om toegang te krijgen tot de content en informatie die beschikbaar is in de Mobiele app (de ‘Content’) (inclusief, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisdiensten) in overeenstemming met de bepalingen van ons Beleid.

 

Alle hiervoor beschreven Voorwaarden & Bepalingen voor:

 

 • uw gebruik van onze website;
 • alle content, diensten, functies, software, coupons en rewards-programma's die via onze website aan u beschikbaar zijn gesteld;
 • onze juridische relatie (inclusief, maar niet beperkt tot onze aansprakelijkheid jegens u); en
 • de rechten waarover wij beschikken;

 

zijn gelijkelijk en volledig van toepassing en bepalen de basis waarop Hotels.com de Mobiele app en de Content beschikbaar stelt voor uw gebruik. Alle verwijzingen naar de ‘website’ in de hiervoor genoemde Voorwaarden & Bepalingen worden beschouwd verwijzingen te bevatten naar de Mobiele app en/of Content en zullen van toepassing zijn op uw gebruik van de Mobiele app en/of Content voor zover de context dit vereist. Alle verwijzingen naar de ‘overeenkomst’ of ‘Voorwaarden & Bepalingen’ worden daarnaast beschouwd verwijzingen te bevatten naar deze App-gebruiksvoorwaarden voor zover de context dit vereist. 

 

Deze Mobiele app is bedoeld voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik.

 

Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze Mobiele app en de Content garandeert u dat u deze Mobiele app en de Content niet gebruikt voor enig doeleinde dat onwettelijk of verboden is door ons Beleid.

 

Uw apparaat dient verbinding met internet te hebben om de Mobiele app correct te laten werken. U bent er verantwoordelijk voor dat alle maatregelen worden getroffen die nodig zijn voor de internetverbinding van uw apparaat en u bent verantwoordelijk voor alle bedragen die uw serviceprovider u mogelijk in rekening brengt in verband met het door uw Mobiele app verzenden en ontvangen van gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten voor gegevensroaming). Houd er rekening mee dat de Mobiele app automatisch een kleine hoeveelheid gegevens overdraagt als onderdeel van de normale werking. Zie de sectie ‘Informatie over u en uw gebruik van de Mobiele app’ hieronder voor meer informatie.

 

Behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden & Bepalingen of zoals toegestaan door plaatselijke wetten, verbindt u zich ertoe:

 

 • de Mobiele app of de Content niet te kopiëren, tenzij dergelijk kopiëren incidenteel is bij normaal gebruik van de Mobiele app;
 • de Mobiele app of de Content niet te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen of te wijzigen;
 • geen aanpassingen te doen of wijzigingen aan te brengen in het geheel of een deel van de Mobiele app of de Content, noch toe te staan dat de Mobiele app of de Content of een deel ervan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's;
 • niet te demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken te creëren op basis van het geheel of een deel van de Mobiele app of de Content, noch te proberen om zoiets te doen, behalve voor zover dergelijke acties niet bij wet verboden kunnen worden; en
 • de Mobiele app of de Content niet als geheel of gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot programmalijsten, object- en bronprogrammalijsten, objectcode en broncode) in welke vorm dan ook aan derden te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen.

 

U erkent:

 

 • dat alle intellectuele eigendomsrechten, aanspraken op en belangen in de Mobiele app en de Content eigendom zijn van Hotels.com of onze leveranciers en dienstverleners. Deze rechten worden beschermd door wetten en verdragen van over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden;
 • dat u geen rechten heeft in of op de Mobiele app en de Content, anders dan het beperkte recht om deze te gebruiken in overeenstemming met ons Beleid;
 • dat de Mobiele app en enige bijgevoegde documentatie en/of technische informatie onderhevig zijn aan toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot export van de VS. U stemt ermee in om de Mobiele app niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct of indirect, aan landen die vallen onder de exportbeperkingen van de VS.
 • de Mobiele app wordt gratis aan u verstrekt.

 

Informatie over u en uw gebruik van de Mobiele app

 

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze Mobiele app, stemt u in met deze verwerking. Lees onze Privacyverklaring daarom zorgvuldig door. 

 

Zoals verder beschreven in onze Privacyverklaring, verzamelt de Mobiele app automatisch gegevens over:

 

 • hoe u de Mobiele app gebruikt;
 • welke Content u opent;
 • technische fouten of problemen die de Applicatie kan tegenkomen tijdens het gebruik.

 

Door de Mobiele app te gebruiken, erkent u, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming voor het automatisch verzamelen van deze gegevens.

 

Als u gebruikmaakt van de functies ‘deals bij mij in de buurt vinden’ of ‘mijn huidige locatie gebruiken’ van de Mobiele app, gebruiken we beschikbare geolocatiegegevens van uw apparaat met behulp van gps of mobiele netwerkgegevens om accommodaties in de buurt van uw locatie te bepalen. Hoewel deze gegevens anoniem worden verzameld, kunnen deze gegevens ons uw locatie precies of bij benadering voor de Mobiele app onthullen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om accommodaties te lokaliseren, zoals verder beschreven in onze Privacyverklaring. We verzamelen geen locatiegegevens via de Mobiele app, tenzij u de functie ‘deals bij mij in de buurt vinden’ in de Mobiele app activeert. Door gebruik te maken van de functie ‘deals bij mij in de buurt vinden’, erkent u, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming aan Hotels.com voor het gebruik van de eerder genoemde locatiegegevens om voor uw locatie relevante Content en diensten via de Mobiele app te kunnen bieden. U kunt de deelfunctie voor locatiegegevens via de Mobiele app op elk moment in het instellingenmenu uitschakelen.

 

Beëindiging

 

Hotels.com kan dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app door schriftelijke kennisgeving aan u onmiddellijk beëindigen indien:

 

 • u een materiële of aanhoudende schending van dit beleid of deze gebruiksvoorwaarden begaat; of
 • Hotels.com, naar eigen goeddunken, besluit de Mobiele app geheel of gedeeltelijk terug te trekken.

 

Bij beëindiging om welke reden dan ook:

 

 • vervallen alle aan u verleende rechten in de Mobiele app of Content onder deze Gebruiksvoorwaarden;
 • dient u elk gebruik van de Mobiele app en de Content te staken; en
 • dient u de Mobiele app van uw apparaat te verwijderen.

 

Dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app zijn bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app of enige van uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij mogen dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app of enige van onze rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien op elk moment overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins vervreemden, onverminderd uw wettelijke recht op opzegging indien u bezwaar hebt tegen een dergelijke overdracht.

 

Als we er op enig moment niet in slagen om aan te dringen op strikte uitvoering van een van uw verplichtingen onder dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app, of als we een van de rechten of rechtsmiddelen waarop we recht hebben onder dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app niet uitoefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft dat u niet van de naleving van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door ons van enig verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim. Geen enkele verklaring van afstand door ons van dit Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit een verklaring van afstand is en dit schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

 

Apple-apparaten

 

Als u de Mobiele app op een Apple-apparaat gebruikt (bijv. iPhone, iPod, iPad), dient u, in aanvulling op het bovenstaande, ook akkoord te gaan met het volgende:

 

 • U erkent dat de Gebruiksvoorwaarden uitsluitend voor u en ons gelden en niet voor Apple Inc. van One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, V.S. (‘Apple’).
 • De aan u verleende licentie om de Mobiele app te gebruiken, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Mobiele app te gebruiken op een product met het besturingssysteem voor Apple-apparaten (iOS) die u bezit of beheert.
 • U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhoud en assistentieservice te verlenen met betrekking tot de Mobiele app.
 • In het geval dat de Mobiele app niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs (indien van toepassing) voor de Mobiele app aan u terugbetalen en, voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Mobiele app.
 • U erkent dat wij, niet Apple, verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van claims van u of een eventuele derde partij die verband houden met de Mobiele app.
 • U erkent dat, in het geval dat een eventuele derde partij beweert dat de Mobiele app of uw bezit en gebruik van die Applicatie de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij schendt, Apple niet verantwoordelijk zal worden gesteld voor het onderzoek, de verdediging, de schikking of de kwijting een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom.
 • U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat “terroristen ondersteunt” en dat u niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid wordt vermeld.
 • Tot slot erkent u en gaat u ermee akkoord dat Apple, en Apple's dochterondernemingen, derde begunstigden zijn van het Beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele app en dat, na uw aanvaarding hiervan, Apple het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze tegen u af te dwingen als derde begunstigde daarvan.

 

VERKOPER VAN REIZEN
 
Hotels.com is een geregistreerde verkoper van reizen in elk van de onderstaande staten:
Registratienummer Californië: 2083949-50 
Registratienummer Florida: ST-36670 
Registratienummer Hawaii: TAR 7105
Registratienummer Iowa: 862 
Registratienummer Nevada: 2007-0019
Registratie als verkoper van reizen in Californië vormt geen goedkeuring van de staat.
 
NEW YORK STATE-BELASTINGREGISTRATIE
 
Het leveranciersregistratienummer voor omzetbelasting van Hotels.com, L.P. is 752942061 in New York en zijn registratienummer voor de verblijfsbelasting in New York City is 033984. 
 
Klik hier voor meer informatie: New York State-certificaat New York City-certificaat 

 

Bijgewerkt op 6 december 2021

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Alle rechten voorbehouden.

Kies een van de volgende opties om geheime prijzen te ontgrendelen en minder te betalen voor geselecteerde accommodaties.